МІКРОПЛАНКТОН

Екологія – охорона природи

МІКРОПЛАНКТОН – сукупність мікроорганізмів, що входять до складу планктону.
МІКРОПЛАНКТОН