МІЛИНА МАТЕРИКОВА

Екологія – охорона природи

МІЛИНА МАТЕРИКОВА, обмілина материкова, шельф – узбережна океанічна мілина, обмежена з одного боку береговою лінією, а з іншого – значним перегином материкового схилу (ширина від кількох до 1200-1500 км; глибини в середньому до 180-200 м, гранично до 400 м). М. м. має таку саму геол. будову, що й сусідній суходіл. М. м. – найбільш продуктивна та важлива в екон. плані частина акваторії океану (моря). У наш час М. м. майже повністю віднесена до зони екон. інтересів країн, що мають вихід до моря. Разом з тим М. м. зазнає найбільшого впливу госп. діяльності людей (видобутку нафти й газу, ін. корисних копалин, водного транспорту, скидання стічних вод тощо).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


МІЛИНА МАТЕРИКОВА - Довідник з екології


МІЛИНА МАТЕРИКОВА