Мілітаризм

Політологічний словник

Мілітаризм (від лат. militaris – військовий) – переважання воєнних ціннісних уявлень, способів мислення та поведінки у невоєнних сферах політики і суспільства. Ознаками М. є переважання мілітарної сфери порівняно з іншими сферами політики, позитивна оцінка війни (досягнення поставленої мети засобами збройного насильства), засвоєння командної ієрархії, подібної до армійської, в економічному житті та соціальних відносинах, привілейоване становище військових. М. виникає переважно як продукт синдрому внутрішньополітичної

або зовнішньополітичної загрози. М. спотворює економіку країни, розорює її населення та становить постійну небезпеку для сусідніх держав. Сучасні дослідники проблеми М. наголошують на структурному зрощенні між армією та економічними інтересами, дослідженнями у сфері воєнних технологій та воєнно-політичними лобі розвинених країн і наполягають на розширенні поняття М., оскільки традиційний підхід до нього в сучасних умовах не відповідає потребам аналізу розвинених індустріальних систем.

Большой толковый социологический словарь (Collins): Пер. с англ. – М., 1999. – Т. 1.

Панібудьласка


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Мілітаризм - Довідник з політології


Мілітаризм