Мило – ЕСТЕРИ, ЖИРИ ТА МИЛО

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

ЕСТЕРИ, ЖИРИ ТА МИЛО

Мило

Милом є солі вищих карбонових кислот. Як і жири, мило можна класифікувати за агрегатним станом у звичайних умовах. Так, розрізняють тверде мило (натрієві солі вищих карбонових кислот) і рідке мило (калієві солі вищих карбонових кислот). Відповідно, формула мила: С17Н35СООNа – натрій стеарат та С17Н35СООК – калій стеарат.

Основний метод добування мила – гідроліз жирів. Якщо жир нагрівати з розчином

соди або лугу, то виходить мило. Щоб виділити мило, у розчин додають натрій хлорид (NаСl), при цьому мило спливає наверх у вигляді щільного шару – ядра. Із цієї маси виготовляють так зване ядрове мило – звичайні сорти господарського мила:

 Мило   ЕСТЕРИ, ЖИРИ ТА МИЛО

Виробництво мила вимагає великої витрати жирів. Тим часом жири – найцінніший продукт харчування. Щоб зберегти їх, мило краще добувати з нехарчової сировини. Сьогодні такі можливості надає органічна хімія.

До складу мила входять

солі вищих карбонових кислот. Зараз такі кислоти добувають у промисловості окисненням вуглеводнів, що входять до складу парафіну (нафти). Цей процес проходить у присутності кисню повітря при температурі близько +120 °С з участю каталізатора (сполуки Мангану). При цьому відбувається розрив молекул вуглеводнів та окиснення кінцевих груп у карбоксильні, наприклад:

 Мило   ЕСТЕРИ, ЖИРИ ТА МИЛО

У результаті утворюється суміш різних кислот та інших оксигеновмісних сполук, які піддають роз’єднанню.

Нейтралізацією кислот добувають солі. Ці солі (у суміші з наповнювачем) ідуть на виробництво туалетного та господарського мила. Але мило, добуте із синтетичних кислот, аналогічне за своєю хімічною природою до звичайного мила, отже, має його недоліки: погано миє у твердій воді. Саме тому зараз розвивається виробництво мийних засобів іншого типу: це синтетичні мийні засоби (СМЗ), Один із видів СМЗ являє собою сіль кислих естерів вищих спиртів та сульфатної кислоти:

Схема добування (у загальному вигляді):

 Мило   ЕСТЕРИ, ЖИРИ ТА МИЛО

Дуже розповсюдженим видом є алкілбензосульфонати:

 Мило   ЕСТЕРИ, ЖИРИ ТА МИЛО

За будовою такі солі подібні до солей, що входять до складу звичайного мила (вони, як і мило, мають поверхневу активність і гарну мийну дію). Але, на відміну від звичайного мила, такі речовини не втрачають мийних властивостей у твердій воді, тому що утворені при цьому кальцієві та магнієві солі виявляються розчинними й, отже, поверхнево-активна речовина залишається у воді, а не випадає в осад.
Мило – ЕСТЕРИ, ЖИРИ ТА МИЛО