Мінеральні ресурси. Паливні корисні копалини

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УKPAЇНИ

Тема 4. МІНЕРАЛЬНО – СИРОВИННІ РЕСУРСИ

Не знаючи мінеральних ресурсів своєї країни, не може успішно працювати ні політик, ні бізнесмен, ні дипломат. Знати мінерально-сировинні ресурси зобов’язаний кожний державний діяч незалежно від посади, яку він обіймає. Володіти інформацією про мінеральні ресурси мають керівники багатомільйонних металургійних комбінатів і шахт, нафтохімічних заводів і підприємств харчової промисловості.

§17. Мінеральні ресурси.

Паливні корисні копалини

Географічна розминка

З’ясуйте, чи є у вашій місцевості мінеральні ресурси і яке їхнє походження.

Різноманітність мінеральних ресурсів і закономірності їхнього поширення. Тривала історія геологічного розвитку території України та розташування її в межах різноманітних тектонічних структур, складених різновіковими гірськими породами, сприяли утворенню тут численних корисних копалин (див. форзац). Загалом у надрах України міститься 96 видів корисних копалин, що мають промислове значення (мал. 70, 71). Вони зосереджені в 20 тис. родовищ. Тут є всі види корисних копалин

за походженням: паливні, рудні й нерудні.

Поширення корисних копалин тісно пов’язане з головними тектонічними структурами території України. Зазвичай рудні корисні копалини належать до магматичних і метаморфічних гірських порід.

 Мінеральні ресурси. Паливні корисні копалини

Мал. 70. Паливні корисні копалини

Тому їхній пошук ведуть передусім у районах виходу фундаменту Українського щита, Донецького кряжа, Вулканічного хребта Карпат. До того ж фундамент Східноєвропейської платформи є місцем залягання кам’яних будівельних матеріалів.

Осадовий чохол платформ містить здебільшого паливні корисні копалини (мал. 70). А в осадових і вулканічних відкладах складчастих областей криються поклади не лише паливних корисних копалин, а й різноманітні нерудні корисні копалини – солі, численні джерела мінеральних вод тощо.

Основні родовища вугілля. Провідне місце серед паливних корисних копалин посідає кам’яне вугілля, яке за його чудодійні властивості інколи прирівнюють до “сонця з темноти”. Головні запаси кам’яного вугілля зосереджені у двох басейнах (див. форзац). Основний з них – Донецький кам’яновугільний басейн, який розташований у межах Донецької складчастої області. Кам’яновугільні поклади Донбасу, що містяться у понад 100 розвіданих родовищах, охоплюють у межах країни 50 тис. км2. Причому є всі типи викопного вугілля – від бурого до високоякісного антрациту.

Географія культури

Гімн Донбасу. Відомий український поет Володимир Сосюра, оспівуючи у своїх віршах Донбас, писав: “Шахти, терикони, заводські вогні… Місяць в травах тоне… І пісні, пісні…”.

Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн, як свідчить його назва, розташований у Львівській та Волинській областях, на заході України. Він міститься у межах Галицько-Волинського прогину й охоплює на території нашої країни площу близько 10 тис. км2 (далі простягається у північно-західному напрямку на територію Польщі).

Основні ресурси бурого вугілля містяться у Дніпровському буро-вугільному басейні, який пов’язаний з Українським щитом. Поклади вугілля тут утворилися в породах осадового чохла, що заповнюють прогини у кристалічному фундаменті. Площа басейну становить близько 150 тис. км2. Група родовищ, що утворює цей басейн, простягається в центральній частині України вздовж середньої течії Дніпра, переважно на Правобережжі.

Практичне завдання

Знайдіть і покажіть на карті України основні кам’яновугільні басейни.

Родовища горючих сланців і торфу. Найбільші поклади горючих сланців виявлено в межах Українського щита, у Бовтиському родовищі, розташованому на межі Кіровоградської та Черкаської областей. Родовища горючих сланців є також у Донецько-Дніпровській западині і в Українських Карпатах.

Поклади торфу поширені переважно в західних, північно-західних та північних областях України в заболочених районах. До 65 % запасів торфу припадає на Полісся, 30 % – на лісостеп.

Основні родовища нафти і газу. Нині в Україні взято на державний облік 355 родовищ, з яких доцільно видобувати нафту і газ. Основні поклади скупчені в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному районі – території, яка простягається на 650-700 км порівняно вузькою (80-150 км) смугою на Лівобережжі України. Цей район розташований у межах Дніпровсько-Донецької западини, що характеризується сприятливими умовами нафтогазоносності. Тут виявлено понад 140 родовищ газу і нафти, найбільші з них такі: Шебелинське, Західнохрестищенське і Єфремівське газові, Леляківське, Глинсько-Розбишівське, Бугруватівське нафтові, а також Гнідинцівське, Качанівське і Яблунівське нафтогазові.

Карпатський нафтогазоносний район простягається смугою з північного заходу на південний схід завдовжки близько 300 км, а завширшки – 200 км, охоплюючи Закарпаття, Українські Карпати і Передкарпаття. Виникнення цього району тісно пов’язане з утворенням Карпатської складчастої системи. Більшість нафтових і газових родовищ розташовані в Передкарпатському прогині (Львівська та Івано-Франківська області), серед них найвідомішими є Долинське і Бориславське нафтові та Дашавське газове родовища.

На півдні Східноєвропейської та заході Скіфської платформ розташований Причорноморсько-Кримський нафтогазоносний район. Тут відомо кілька десятків газових (найбільші – Джанкойське, Глібівське) і нафтових родовищ.

 Мінеральні ресурси. Паливні корисні копалини

Мал. 71. Різні способи видобування корисних копалин на території України: у кар’єрі (1), у шахті (2), бурінням (3)

Історична довідка

Паливні корисні копалини. Перші родовища кам’яного вугілля| в Донецькому басейні були відкриті ще 1721 року, першу шахту закладено 1795 року. Видобувати нафту в Карпатському нафтогазоносному районі почали 1775 року, а газ – 1913 року.

Практичне завдання

Знайдіть і покажіть на карті України основні нафтогазоносні райони та родовища нафти.

Перспективні райони пошуку паливних ресурсів. Такі пошуки вкрай необхідні для нашої країни, яка недостатньо забезпечена нафтою і природним газом. Нові родовища нафти й газу відкриті в Дніпровсько-Донецькій западині, а також у мезозойських і кайнозойських відкладах шельфу Чорного й Азовського морів. На шельфі загалом зосереджено 30 % нерозвіданих ресурсів газу і 19 % нафти.

Останніми роками з’ясувалося, що нафта і газ містяться в породах Українського щита, який традиційно вважали осередком рудних корисних копалин. Тут нещодавно відкрили і починають освоювати цілий газонафтовий басейн завширшки майже 100 км і завдовжки 600 км.

Проблема

Попри зусилля українських учених, країні помітно не вистачає власних газу й нафти. Пригадайте з курсу географії материків і океанів сучасні способи пошуку цих корисних копалин в інших країнах і дайте свої пропозиції щодо вирішення в нас цієї важливої проблеми.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Різноманітність мінеральних ресурсів України зумовлена тектонічною будовою і тривалою історією геологічного розвитку її території.

Рудні корисні копалини пов’язані передусім з фундаментом Українського щита.

Паливні корисні копалини поширені в осадовому чохлі здебільшого в западинах платформ і передгірських прогинах.

Нерудні корисні копалини поширені по всій території України, але переважно в осадових відкладах.

Ключові терміни і поняття

Донецький кам’яновугільний басейн Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн Дніпровський буровугільний басейн Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний район Карпатський нафтогазоносний район Причорноморсько-Кримський нафтогазоносний район

Самоперевірка

Зважаючи на закономірності поширення мінеральних ресурсів, поясніть, де насамперед варто шукати ті корисні копалини, яких украй не вистачає в Україні.

Поясніть географічні передумови виникнення на південному сході України населених пунктів з назвами Антрацит і Шахтне.

Про яку корисну копалину кажуть: “Чорне, блискуче, у воді тоне, а в огні не горить”?

Покажіть на карті нафтогазоносні райони України та основні родовища нафти й газу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Мінеральні ресурси. Паливні корисні копалини - Географія


Мінеральні ресурси. Паливні корисні копалини