Міні-проекти

Додатки

Додаток З Міні-проекти

Міні-проект 1. Тварини-рекордсмени

Ключові слова: найбільший…, найменший…, найвитриваліший…, найшвидший… тощо.

У кожній групі тварин є найбільші та найменші представники. Наведіть приклади. Установіть причини, що обмежують збільшення та зменшення розмірів тварин різних груп. Чому найбільшими сучасними наземними та водними тваринами є хребетні?

Найшвидшими наземними тваринами є гепард у бігу та сапсан у польоті. Проаналізуйте пристосування до такої швидкості в будові їхніх тіл.

Наведіть

приклади інших “рекордів” тварин. Зверніть увагу на особливості будови тіл цих тварин. Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 2. Як утворюються коралові острови?

Ключові слова: коралові рифи, береговий риф, бар’єрний риф, атол.

Складіть схему утворення коралових островів. Чи всі кишковопорожнинні здатні на побудову таких споруд? А чи всі корали? Чому коралові рифи називають оазисами океану? Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 3. Як утворюються перлини?

Ключові слова: двостулкові молюски, перламутровий шар, скойки.

Намалюйте схему утворення перлини.

Навіщо тварина відкладає перламутровий шар навколо чужорідного тіла (піщинки тощо)? Як ви вважаєте, перли утворюються лише в перлових скойок? Чи в усіх двостулкових? А чи можуть вони утворюватися в черевоногих молюсків? Чому? Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 4. Тварини-будівельники

Ключові слова: термітники, мурашники, нори борсуків, греблі бобрів.

Порівняйте мурашник або термітник із стільниковими домівками бджіл та ос. Як вони їх будують? З якою метою? Що в них спільного та в чому різниця? Для чого слугують містечка борсуків, що складаються з багатьох нір? Чи є подібність із домівками соціальних комах? Поясніть, як і для чого бобер будує греблю. Як виглядає його хатка? Чи є щось спільне в будівель бобрів із містечками борсуків? Які пристосування мають тварини для спорудження складних помешкань? Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 5. Зуби ссавців

Ключові слова: зубна формула, різці, ікла, корінні зуби.

Що таке зубна формула? За якими правилами вона будується? Знайдіть у літературі або в мережі Інтернет зубні формули собаки, щура та людини. Порівняйте їх. Чому в щура відсутні ікла? А в людини вони менші за величиною, ніж у собаки? Як будова зубів пов’язана зі способом життя й живлення тварини? Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 6. Майстерність маскування

Ключові слова: мімікрія, ефективність мімікрії.

Що може бути моделлю для маскування? Які об’єкти є неживими, а які належать до живих? Чи допомагає маскування зберігати життя? Який дослід можна було б спланувати, щоб у цьому переконатися? Що ви знаєте про подібні досліди, які вже були проведені? Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 7. Як бачать тварини?

Ключові слова: кольоровий зір, бінокулярний зір, бачать ультрафіолет, бачать у темряві.

Чому якісний кольоровий зір знижує якість зору в темряві? (Світлочутливі клітини реагують або на будь-які промені світла, або лише на промені певного кольору, яких, звісно, менше). Яким тваринам потрібний бінокулярний зір? Чому денні тварини, що мешкають у середовищі, яке є складним у всіх трьох вимірах (крона дерев, коралові рифи), часто мають кольоровий зір? Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 8. Турбота про потомство

Ключові слова: турбота про потомство,

Захист потомства.

Як впливає турбота про потомство

На його здатність виживати? Порівняйте кількість потомків у подібних за іншими ознаками видів, які турбуються або не турбуються пропотомство.

Наведіть приклади вигодовування й захисту нащадків батьками. Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 9. Як тварини визначають напрям руху?

Ключові слова: таксис, орієнтування тварин, хомінг.

У яких випадках тваринам треба підтримувати певний напрямок руху? Які чинники на них впливають? Як орієнтуються тварини під час далеких переміщень – міграцій? Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 10. Спільноти тварин

Ключові слова: угруповання, біоценоз, біоценотичні зв’язки.

Чи є сукупності тварин, що мешкають спільно, випадковим набором особин різних видів, чи їх склад підпорядковано певним закономірностям? Які взаємини можуть виникати між різними тваринами в спільноті? Наведіть приклади. Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 11. Чому тварини мігрують?

Ключові слова: міграції птахів.

Чим зумовлені міграції тварин? Причиною того, що птахи відлітають з України на південь, є холод чи нестача їжі? Що стає сигналом до початку міграції? Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 12. Як спілкуються тварини?

Ключові слова: система сигналів тварин, мова бджіл, пісні птахів, крики тривоги птахів і ссавців.

Спілкування тварин має за мету передавання важливої для них інформації. Танок бджіл повідомляє про розташування їжі, спів птахів приваблює партнерів для розмноження й повідомляє, що якась ділянка вже має хазяїна. Певні крики можуть бути сигналами про наближення хижака. Так ластівки, гави, бабаки та ін. попереджають родичів. Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 13. Як учаться пташенята?

Ключові слова: спілкування птахів, культурне спадкування, навчання птахів.

Чого має навчитися молодий птах? Яка поведінка є для того виду птахів, що ви розглядаєте, вродженою, а яка – набутою? Як саме відбувається навчання? Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 14. Як тварини використовують знаряддя праці?

Ключові слова: знаряддя тварин, орудна діяльність тварин.

Наведіть приклади застосування тваринами знарядь. Ці знаряддя завжди використовуються в природному стані чи іноді певним чином видозмінюються? Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 15. Як тварини пристосовані до життя в різних умовах?

Ключові слова: пристосування до життя у воді, пристосування тварин до життя в пустелі тощо.

Оберіть якусь екосистему. Які тварини її населяють? Вірогідно, у зв’язку з різним способом життя вони мають різні пристосування до середовища свого існування. Наведіть приклади. Підготуйте презентацію проекту.

Міні-проект 16. Заповідні території України

Ключові слова: природоохоронний фонд, заповідник, національний парк, заказник.

Які заповідні території розташовані у вашому регіоні? Які типи екосистем охороняються на цих територіях? Зробіть повідомлення, за вашим вибором, про заповідник, що розташований в іншому регіоні України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Міні-проекти - Біологія


Міні-проекти