Мінімум неоподаткований

Мінімум неоподаткований (минимум необлагаемый налогом) – розмір об’єкта оподаткування у межах якого юридичні та фізичні особи податку не сплачують.
Мінімум неоподаткований