МІНЛИВІСТЬ МОДИФІКАЦІЙНА

Екологія – охорона природи

МІНЛИВІСТЬ МОДИФІКАЦІЙНА – зміни ознак організму (фенотипу), спричинені чинниками умов існування і не пов’язані зі змінами генотипу.
МІНЛИВІСТЬ МОДИФІКАЦІЙНА