Місце людини в природі, навколишньому середовищі – Поняття про природу

Природознавство
Вступ

Поняття про природу

Місце людини в природі, навколишньому середовищі

Людина належить до царства Тварини, типу Хордові, класу Ссавці. Загальноприйнятою в науці є теорія походження людини від мавпоподібних предків. Людина анатомічно й фізіологічно дуже схожа на тварин свого класу, але, на відміну від тварин, людина розвивається внаслідок дії двох програм: біологічної та соціальної. Наприклад, мовлення як елемент соціальної програми розвивається в дитини тільки в людському суспільстві, серед людей, що говорять.

/> Соціальний розвиток людини привів до розвитку інтелекту та створення об’єктів і процесів, нехарактерних для живої природи. Практична діяльність людини стала потужним фактором, що перетворює природу, у багатьох випадках, на жаль, негативним. Нераціональне природокористування порушує екологічну рівновагу й призводить до екологічних катастроф.
Екологія – наука про взаємодію живих організмів між собою та із середовищем існування. Екологічна обстановка – стан природних факторів.
 Місце людини в природі, навколишньому середовищі   Поняття про природу


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Місце людини в природі, навколишньому середовищі – Поняття про природу - Довідник з природознавства


Місце людини в природі, навколишньому середовищі – Поняття про природу