МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИДУ

Екологія – охорона природи

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИДУ – простір, обмежений сукупністю умов абіотичного та біотичного середовищ, що забезпечує весь цикл розвитку особин, популяції або виду в цілому. Місце (територія, акваторія) з певними умовами, де знаходиться даний вид живого.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИДУ