Міське населення

РОЗДІЛ 2 НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Тема 3. СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПОСЕЛЕНЬ

Наші пращури здавна оселялися неподалік один від одного, адже наодинці чи невеликою групою людей вижити було складно. Поступово виникли перші людські поселення, які так само не залишались ізольовані. Нині населені пункти України, наче міцними нитками, пов’язані між собою мережею автомобільних, залізничних, водних або повітряних шляхів сполучення. Ними безперервно курсують люди і рухаються від пункту до пункту різноманітні вантажі. Засобами зв’язку –

поштою, телеграфом, телефоном, через Інтернет – між населеними пунктами постійно передається найрізноманітніша інформація. Жодний населений пункт не може існувати без зв’язків з іншими поселеннями, оскільки всі вони є частиною єдиного цілого. Таке ціле, або розміщені на певній території і пов’язані між собою населені пункти, називають системою розселення. У системі розселення України є два основні типи поселень – міські та сільські.

§8. Міське населення

Географічна розминка

З попередніх курсів географії пригадайте, що є населеним пунктом.

Міста і селища міського типу. До міського

населення відносять таке, що проживає в міських поселеннях – містах і селищах міського типу. В Україні містом є населений пункт, що налічує понад 10 тис. мешканців, з яких не менше 85 % працює в промисловості. За кількістю жителів міські поселення поділяють на такі групи: малі – до 50 тис. осіб, середні – 50-100 тис. осіб, великі – 100-500 тис. осіб, дуже великі – 500-1000 тис. осіб, міста-мільйонери – понад 1 млн осіб.

Більшість із 458 міст України – це малі та середні міста (мал. 18). Прикладом великих міст є Житомир, Кіровоград, Полтава, Суми, Хмельницький та ін. Серед дуже великих – Львів (мал. 19), Миколаїв, Запоріжжя. Міст-мільйонерів в Україні чотири, а саме: Київ (2740,2 тис. осіб), Харків (1461 тис. осіб), Дніпропетровськ (1039 тис. осіб), Одеса (1001 тис. осіб). За даними останнього перепису, до міст-мільйонерів належав і Донецьк (кількість населення сягала 1 млн 16 тис. осіб). Однак, за даними Держкомстату, на 1 січня 2008 р. тут мешкало всього 988 тис. осіб.

 Міське населення

Мал. 18. Коломия – невелике затишне містечко, а втім, є центром гуцульських ремесел

Україна і світ

Що називають містом. Критерії класифікації населеного пункту як міста в різних країнах неоднакові. Так, в європейській країні Данії містом вважають поселення, що має понад 250 жителів. Водночас в Японії, щоб потрапити до категорії міста, населений пункт має налічувати понад 50 тис. жителів. Азійська країна Малайзія визнає містом населений пункт з кількістю жителів понад 1 тис. У США містом є населений пункт, де проживає понад 25 тис. осіб.

До категорії селищ міського типу належать населені пункти з кількістю населення понад 2 тис. осіб, з яких не менше двох третин становлять робітники, службовці та члени їхніх родин. Таких населених пунктів в Україні нині 886.

Міста класифікують не тільки за кількістю населення, а й за функціями, які вони виконують у суспільстві. Столиця України місто Київ насамперед виконує адміністративно-політичні функції. Промислові функції виконують Кривий Ріг, Нікополь, Горлівка, Макіївка та ін. Функції транспортних вузлів покладено на Фастів, Жмеринку, Здолбунів, Козятин тощо. Добре відомі своїми курортно-оздоровчими функціями Євпаторія, Моршин, Трускавець, Хмільник, Миргород та ін. Водночас є багатофункціональні міста, до яких належать центри адміністративних областей і АР Крим.

 Міське населення

Мал. 19. Львів – одне з великих міст України

 Міське населення

Мал. 20. Кількість сільського і міського населення

Більшість населення України проживає саме в міських поселеннях (див. Додаток 2). Співвідношення між міським та сільським населенням на користь першого стабільно спостерігається з 1970-х років і зберігається впродовж усієї історії незалежності України, починаючи з 1991 р. (мал. 20).

Практичне завдання

За Додатком 2 і малюнком 20 визначте, який відсоток населення України становлять городяни.

Історична довідка

Міста-пращури. У межах сучасної території України перші міста були засновані в VI ст. до н. е. і пов’язані з грецькою колонізацією Північного Причорномор’я. Найбільш відомі з них Ольвія, Херсонес (мап. 25), Боспор, Тіра тощо. Ці стародавні міста виконували роль політичних та адміністративних центрів античних держав. Якщо в IX ст. за даними літописів на українських землях було лише 20 міст, то у XIII ст. їхня кількість сягнула 238.

Урбанізація. Цим поняттям позначають процес зростання міст і підвищення їхньої ролі в житті суспільства. Найвиразніша урбанізація у східних і центральних індустріальних областях України. Лідером є Донецька область, де не тільки найвищий відсоток міського населення, а й найбільше міських поселень – 183, у тому числі 52 міста і 131 селище міського типу. Міське населення переважає також у Луганській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій і Київській областях. Західні області країни значно поступаються східним за часткою міських жителів. Якщо, наприклад, у Запорізькій області городяни становлять 76 %, у Донецькій – 90 %, то у Волинській області на них припадає 50 %, в Івано-Франківській – 42 %, а в Закарпатській – лише 36 %.

Київська область активно урбанізується насамперед завдяки столиці – місту Києву. Це найчисленніше місто в країні, адже на 1 червня 2008 р. його населення налічувало 2 млн 744 тис. 384 особи. Київ є адміністративним, науковим і культурним центром з великою кількістю промислових підприємств і навчальних закладів (мал. 21). Завдяки цьому він притягує до себе трудові ресурси в радіусі, більшому, ніж має будь-яке інше місто України, – понад 120 км. У цих межах в інтенсивні маятникові міграції залучено населення численних міст, селищ міського типу і сіл. Київ – єдине місто в країні, в якому офіційно відсутнє сільське населення. А зайнятість населення у столиці перевищує середню по країні і є найвищою серед інших регіонів.

Проблема

Процеси урбанізації спричиняють численні проблеми для городян – затори на дорогах, переповнений міський транспорт, часто несприятливі екологічні умови проживання через сміття, забруднення повітря і вод тощо. Чи можливо, на вашу думку, зменшити тягар міських проблем? Свою відповідь обгрунтуйте.

Якщо урбанізацію розглядати з погляду способу та умов життя людини, то значна частина поселень в Україні, які формально є міськими, насправді перебувають на межі між містом і селом. Так, узявши до уваги види зайнятості населення, з’ясуємо, що не залучене до сільського господарства населення становить понад 81 % його загальної кількості в країні. Це означає, що велика кількість сільського населення зорієнтована на несільськогосподарські роботи і міський тип життєдіяльності. Водночас велика кількість міського населення, маючи земельні ділянки, працює в сільському господарстві.

 Міське населення

Мал. 21. Київ – місто-мільйонер, а ще адміністративно-політичний, науковий, культурний центр нашої країни

Дуже цікавим показником “урбанізованості” умов життя населення є побутова оснащеність. Так, у середньому кожне п’яте місто в Україні не обладнане окремою каналізаційною мережею, тобто має переважно сільські умови життя. Додамо, що навіть у Києві певний відсоток населення проживає у не підключених до централізованого водовідведення будинках.

Зазначені особливості урбанізації в Україні, коли сільські жителі працюють не в сільському господарстві, а на промислових підприємствах, зумовлені нерідко розростанням міських поселень і приєднанням до них навколишніх сільських поселень. Такий процес називають субурбанізацією.

Міські агломерації. Унаслідок розростання міських поселень часто об’єднуються не лише найближчі сільські поселення, а навіть інші міста чи селища. І хоча вони залишаються окремими адміністративно-територіальними одиницями, зв’язки між ними (транспортні, виробничі, культурно-побутові та інші) стають настільки тісними, що утворюється єдине компактне просторове угруповання міських поселень – міська агломерація.

Розрізняють моноцентричні (одноцентричні) і поліцентричні (багато-центричні) агломерації. Моноцентричні агломерації формуються навколо одного центрального міста, якому підпорядковуються всі інші населені пункти. Центральне місто зазвичай набагато перевищує їх своїми розмірами та економічними можливостями. Типовим прикладом моноцентричної агломерації є Київська, Харківська, Львівська або Одеська.

Поліцентричні агломерації мають кілька (два і більше) центральних міст, навколо яких групуються інші населені пункти. Прикладом агломерацій, що виникли навколо двох центральних міст, можуть бути Дніпропетровсько-Дніпродзержинська, Горлівсько-Єнакіївська. Поліцентрична агломерація сформувалася на Донбасі, де зрослися не лише окремі міські поселення, а й власне численні міські агломерації. Наслідком такого зростання є найбільша форма розселення – мегалополіс. Донецький мегалополіс не єдиний в Україні. Подібна ж форма розселення за аналогічних умов (наявності значних родовищ найважливіших корисних копалин і, як наслідок, – створення промислової індустрії та розвиток міських поселень) формується у Придніпров’ї.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Міське населення проживає в міських поселеннях – містах і селищах міського типу.

Місто – населений пункт, що має не менше 10 тис. мешканців, з яких не менше 85 % працює в промисловості.

Селище міського типу – населений пункт з чисельністю населення понад 2 тис. осіб, з яких щонайменше дві третини робітники і службовці.

Урбанізація – процес зростання міст і підвищення їхньої ролі в житті суспільства.

Міська агломерація – компактне просторове угруповання взаємопов’язаних міських поселень.

Мегалополіс – угруповання взаємопов’язаних агломерацій.

Місто селища міського типу урбанізація субурбанізація міська агломерація мегалополіс

Самоперевірка

За додатковими джерелами наведіть приклади міст у вашій області, що виконують різні функції.

З’ясуйте, чи належить ваш населений пункт до міського поселення і будь-якої агломерації. Поясніть свою відповідь.

Чим урбанізація відрізняється від субурбанізації?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Міське населення - Географія


Міське населення