Мистецтво скоморохів

Розділ I ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVI СТ.

ТЕМА 3. ТЕАТРАЛЬНА КУЛЬТУРА

§7. Обрядовий театр. Княжий театр. Мистецтво скоморохів

Мистецтво скоморохів

Скомороство в Київській Русі виникло під впливом мистецтва візантійських акторів-мімів. Після прийняття державою християнства світське життя давньоруського князівства було спрямоване на запозичування придворних традицій Візантії. Отже, спочатку мистецтво скоморохів було елементом княжого побуту. Але потішники збагатили свою творчість слов’янськими

мистецькими традиціями, образами та елементами обрядового театру. Таким чином виникло яскраве самобутнє мистецтво, яке набуло популярності як у народі, так і серед шляхетних верств суспільства Київської Русі.

 Мистецтво скоморохів

Відтворення виступу скоморохів

 Мистецтво скоморохів

Інструменти скоморохів: а) флейта Пана; б) сопілки

Скоморохи були не лише музикантами та виконавцями фольклору, але й народними віршотворцями, оповідачами, і саме вони сприяли розвитку давньоруського епосу, поезії та драми. Народні жартівники влаштовували театралізовані дійства просто неба на

майданах і вулицях міст під час свят або ярмарків.

Скоморохи поділялись на “осілих” та “подорожніх”. Осілі в повсякденному побуті займалися землеробством, скотарством чи ремеслом, а грали лише на свята для власного задоволення. Подорожні скоморохи були професійними акторами, музикантами, вони мандрували великими гуртами – “ватагами” – по селах та містах і були обов’язковими учасниками свят, гулянь, весіль, інших обрядів. їх часто запрошували до княжого двору.

 Мистецтво скоморохів

Існує кілька версій походження слова “скоморох”.

Одна з них визначає джерелом виникнення цього поняття арабське слово “maskharai” (тобто глузування), яким спочатку назвали головний атрибут потішників – маску (“маскарас”). Згодом від переставляння літер утворилося слово “скамарас”, а потім остаточно закріпилось у формі “скоморох”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Мистецтво скоморохів - Мистецтво


Мистецтво скоморохів