Місто

Місто – територіально-концентрована форма зосередження різних сфер (матеріальної та нематеріальної), галузей і видів діяльності, а отже, основної продуктивної сили та стилю життя. В сучасному М. зосереджено основний інтелектуальний, промисловий, транспортний, культурний, управлінський та інші потенціали країни, сферу послуг (суб’єктно-об’єктний потенціал), матеріалізовано всі підсистеми суспільних відносин (економічних, соціальних, правових, політичних, ідеологічних та ін.).
Місто