Митна система

Митна система – сукупність форм, засобів і методів державного регулювання експорту та імпорту товарів, а також об’єктів митної інфраструктури, відповідних установ, зо допомогою яких здійснюється таке регулювання.
Митна система