Митне право

Митне право – сукупність правових норм і правил, які регламентують діяльність митних органів, спрямовану на реалізацію зовнішньоторговельної та митної політики держави й економічної охорони національних кордонів.
Митне право