МІЗАНТРО

Культурологічний словник

МІЗАНТРОП (від грец. misantropos – людиноненависник) – людина, яка уникає спілкування з іншими людьми, ненавидить їх; відлюдок.
МІЗАНТРО