Міждержавне регулювання інфляції

Міждержавне регулювання інфляції – спільна антиінфляційна політика двох чи більше країн, що здійснюється шляхом координації основних засобів регулювання економіки та грошового обігу. Необхідність М. р. і. продиктована зростанням інтернаціоналізації економічного способу виробництва розвинених країн світу, поєднанням внутрішніх причин інфляції із зовнішніми факторами. Найповніше М. р. і. здійснювалося у країнах ЄС з початку 80-х з ухваленням рішення про створення економічного та валютного союзу країн ЄС, зокрема, зі створенням 1979 європейської

валютної системи, спрямованої на досягнення валютної інтеграції. Конкретними кроками на цьому шляху наприкінці 80-х-на початку 90-х XX ст. стала повна конвертація національних валют країнами ЄС, жорстка фіксація валютних курсів, зменшення грошової маси в обігу, пізніше – нівелювання темпів інфляції найстабільніших валют, скоординоване скорочення бюджетних дефіцитів; з 1994 європейська система центральних банків посилила координацію грошово-кредитної політики цих країн і контроль за ЕКЮ (європейською валютною одиницею). На початку 1999 р. з упровадженням євро встановлювалась спільна відсоткова ставка з боку Європейського центрального банку, провадилась спільна грошово-кредитна політика та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Міждержавне регулювання інфляції - Економічний словник


Міждержавне регулювання інфляції