Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) (англ. International Civil Aviation) – єдина міждержавна організація в галузі повітряних сполучень, спеціалізована установа системи ООН. Заснована Чиказькою конвенцією міжнародної цивільної авіації (1944), яка є статутом організації. Структурно ІКАО складається з Асамблеї представників усіх держав (головний орган), постійного виконавчого органу – Ради ІКАО, а також спеціалізованих комісій. Завдання організації полягають у розробці принципів і методів міжнародного повітроплавання, розвитку міжнародного повітряного права, створенні стандартів і практики ІКАО, рекомендованих для впровадження. Організація надає технічну допомогу країнам – членам.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Довідник з правознавства


Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)