Міжнародна співпраця у сфері охорони довкілля

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

§ 33. УКРАЇНСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

3. Міжнародна співпраця у сфері охорони довкілля.

Природні стихії не знають кордонів. Так само не обмежуються державними кордонами й екологічні проблеми. Усвідомлюючи це, світова громадськість прагне об’єднати свої зусилля для їх подолання.

Українська держава з перших днів незалежності стала на шлях активного міжнародного співробітництва з охорони довкілля. Україна уклала 18 міжнародних угод із питань екології, 26 багатосторонніх міжнародних

договорів, 40 міжнародних конвенцій. Український уряд підписав 44 двосторонні міжнародні угоди та договори про захист навколишнього середовища із сусідами: Білоруссю, Росією, Грузією, Молдовою, Словаччиною, Польщею. Важливе значення в екологічному зовнішньополітичному курсі України має міжнародне співробітництво в галузі ядерної та радіаційної безпеки з МАГАТЕ і Європейським Союзом у рамках програми TACIS, а також з урядами США, ФРН, Канади, Швеції, Японії.

Особливо активну співпрацю почали окремі країни та міжнародні організації щодо подолання наслідків аварії на ЧАЕС. В Україні нині діють 5 українсько-американських

центрів здоров’я. Завдяки сприянню зарубіжних країн у Волинській, Рівненській. Черкаській і Житомирській областях проводилися обстеження дорослих і дітей щодо їхнього ураження радіоактивними речовинами. В Україну надходила гуманітарна допомога з багатьох країн світу. Вона спрямовувалася на конкретні родини й дітей, які постраждали від радіоактивного забруднення. Продовжував свою роботу Міжнародний добродійний фонд інвалідів Чорнобиля.

Значних коштів потребувало вирішення соціальних проблем трудового колективу ЧАЕС. Найбільше коштів на цю справу надав уряд Японії.

Завдяки міжнародній технічній допомозі на майданчику станції ведеться будівництво заводу з переробки радіоактивних відходів і сховища відпрацьованого ядерного палива.

Через поступове руйнування старого саркофага виникла нагальна потреба побудови нового захисного об’єкта під назвою “Укриття”. У цьому зв’язку було розроблено міжнародний проект будівництва нового укриття над старим саркофагом і сховищем відпрацьованого ядерного палива. Цей проект фінансується з коштів Чорнобильського фонду “Укриття” та фонду “Рахунок ядерної безпеки”. Розпорядником обох фондів виступає Європейський банк реконструкції та розвитку. Внесок України становитиме 50 млн дол. США. На ЧАЕС завершилися роботи щодо вивантаження відпрацьованого ядерного палива з третього блоку станції. Це дало можливість розпочати у вересні 2010 р. будівництво фундаменту об’єкта “Укриття”. Будівництво відбувається за графіком і до 2013 р. планується перетворити об’єкт “Укриття” на екологічно безпечний.

Ураховуючи послідовне виконання Україною положень Кіотського протоколу, який регулює викиди вуглекислового газу в атмосферу, ЄС убачає Україну партнером і активним учасником політики просування міжнародних домовленостей щодо боротьби зі змінами клімату в період після 2012 р. У планах співробітництва такі вагомі проекти, як використання шахтного метану, біомаси, використання рідких відходів, упровадження альтернативних джерел енергії, модернізація міських систем опалювання та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Міжнародна співпраця у сфері охорони довкілля - Історія


Міжнародна співпраця у сфері охорони довкілля