Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) – міжнародна організація універсального характеру, яка діє з 1957 р. і покликана сприяти співробітництву держав у мирному використанні атомної енергії. Наприкінці 1992 р. МАГАТЕ налічувала 116 держав – членів. Працює під егідою ООН і має представляти щорічні звіти Економічній і Соціальній Раді ООН, Генеральній Асамблеї, а в разі необхідності – також Раді Безпеки. Серед країн – членів розрізняють дві категорії – засновники та інші члени. Найважливіші питання розглядає Генеральна конференція. Виконавчий орган – Рада управителів, поточні справи веде Секретаріат, працюють постійні комітети за напрямами діяльності. Головні завдання організації полягають у впровадженні мирного застосування ядерної енергії; розробці норм міжнародного права із забезпечення мирного застосування атомної енергії; створенні механізмів гарантій мирного застосування атомної енергії. Останнє тісно пов’язане з підтриманням системи нерозповсюдження ядерної зброї, у зв’язку з чим на організацію покладено особливі обов’язки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Довідник з правознавства


Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)