Міжнародні організації торгівлі

Міжнародні організації торгівлі – сукупність організаційно-правових форм регіонального та глобального характеру, створених для гармонізації міжнародної торгівлі. Розрізняють світові М. о. т., регіональні, міжурядові, неурядові. До міжурядових належать: ЮНСІТРАЛ – комісія ООН з прав міжнародної торгівлі (створена 1968 36 державами зі всіх континентів з метою правового забезпечення міжнародної торгівлі прийняттям конвенцій, типових законів та ін.); ЮНКТАД – Конференція ООН з торгівлі та розвитку, УНІДРУА – Міжнародний інститут уніфікації

приватного права. Особливу роль у міжнародній торгівлі відіграють дві неурядові світові організації: ГАТТ/СОТ та Міжнародна торгова палата (МТП) (див. Генеральна угода про тарифи і торгівлю; Міжнародна торгова палата). В межах ЄС зовнішньоторговельне регулювання здійснюють Рада Європи і Європейська комісія. Функціонує Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). У 1992 на підставі договору країн ЄС і ЄАВТ (всього 18 європейських країн) з метою сприяння вільному руху товарів і послуг створено Європейський економічний простір (ЄЕП).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Міжнародні організації торгівлі - Економічний словник


Міжнародні організації торгівлі