Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) – спеціалізована кредитно-фінансова установа ООН, створена в 1944р. з метою формування сприятливих умов для інвестицій у виробництво, стимулювання довгострокових міжнародних капіталовкладень, сприяння реконструкції і розвитку економіки країн – членів, конверсії воєнної економіки, а також з метою гарантування приватних капіталовкладень за кордоном. Членами МБРР можуть бути лише ті країни, які вступили в МВФ. Акціонерний капітал МБРР становить понад 142 млрд. дол. Щорічно банк кредитує

на суму близько 15 млрд. дол., всього надано кредитів більш як на 140 млрд. дол. Кредити видаються строком на 15-20 років під високі проценти, як правило, для проведення структурних реформ, МБРР виконує роль експерта при виробленні економічної, митної політики тієї чи іншої країни, бере участь у підготовці реформи цін. Квоти країн – учасниць у капіталі банку залежать від їх частки у сукупному національному доході Більше половини голосів відповідно до цих квот належать семи провідним капіталістичним країнам. МБРР має два спеціалізовані філіали – Міжнародна фінансова корпорація (МФК) і Міжнародна асоціація
розвитку (МАР). Перша створена для фінансування підприємств приватного сектора в країнах – членах МФК, друга – для сприяння розвитку найменш розвинутим країнам третього світу”. Вищим керівним органом МБРР є Рада керуючих, в яку входять всі держави – члени банку. Виконавчу владу і оперативний контроль здійснює Директорат у складі 21 виконавчого директора, при чому 5 з них є постійними представниками найбільш розвинутих країн (США, Японії, Німеччини, Франції та Великобританії).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Міжнародний банк реконструкції та розвитку - Економічний словник


Міжнародний банк реконструкції та розвитку