Міжнародний Червоний Хрест

Міжнародний Червоний Хрест – міжурядова організація, до складу якої входять національні організації Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Лева і Сонця, а також Міжнародний Комітет Червоного Хреста, створений у 1863 р. в Женеві як міжнародна неурядова організація. Мета М. Ч. X.- надання під час війни допомоги пораненим і хворим, а в мирний час – жертвам стихійного лиха. Найвищий орган М. Ч. X. за його Статутом – Конференція, в роботі якої беруть участь національні товариства Червоного Хреста, Ліга товариств Червоного Хреста, Міжнародний Комітет Червоного Хреста і уряди держав – учасниць Женевських конвенцій про захист жертв війни (1949). У період між конференціями керівні функції здійснює Постійна комісія у складі 9 членів (5 з них обираються Конференцією, 2 – Лігою і 2 – Міжнародним Комітетом Червоного Хреста). Місцеперебування Постійної комісії – Женева (Швейцарія). Україна бере участь у роботі конференцій М. Ч. X. з 1949 р.
Міжнародний Червоний Хрест