Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР)

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР) – міжурядова організація, мета якої – сприяння розвитку сільського господарства країн, що розвиваються, й поліпшення харчування в цих країнах. Заснований 1974, є спеціалізованою установою ООН. Головні засоби досягнення поставленої мети – надання технічної та фінансової допомоги слаборозвиненим країнам для розвитку сільськогосподарського виробництва передусім у формі пільгових кредитів на тривалий період. Так, кредити терміном на 50 років починають погашатися лише через 10 років

за ставкою 1%; на 20 років – через 5 років за ставкою 4%; 18 років – початок погашення через З роки за ставкою 8% річних. Кредити надають насамперед таким підгалузям сільського господарства, як рослинництво, тваринництво, меліорація, риболовство, переробка і зберігання, а також для підготовки відповідних кадрів. Найбільші внески роблять наймогутніші держави світу, в т. ч. країни – експортери нафти (ОПЕК). У найвищому керівному органі цієї організації – раді керуючих кожна країна представлена керуючим та його заступником (а отже, однаковою кількістю голосів), які на сесії, що скликається раз на рік,
мають право приймати нові країни, змінювати угоди. До складу виконавчої ради, яка керує діяльністю фонду, входить однакова кількість представників від країн ОЕСР, від країн ОПЕК та більшості слаборозвинених країн. Виконавчу раду очолює президент, який також керує секретаріатом у складі трьох департаментів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР) - Економічний словник


Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР)