Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України – самостійна постійно діюча арбітражна установа (третейський суд) для розгляду спорів у сфері міжнародної торгівлі. Діє на підставі Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж” від 24.IV. 1994 та Положення про цей суд (додаток до вказаного закону). До М. к. а. с. можуть передаватися на вирішення спори лише за наявності письмової угоди між сторонами про передачу йому всіх або визначених спорів, які виникають або можуть виникнути у зв’язку з будь-якими

конкретними правовідносинами. М. к. а. с. вирішує: спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, які виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін спору знаходиться за кордоном; спори підприємств з іноземними інвесторами і міжнародних об’єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб’єктами права України. Зовнішньоекономічні відносини, спори з яких можуть бути передані на вирішення суду, стосуються, зокрема”
відносин купівлі – продажу (поставки) товарів, виконання робіт, надання послуг, обміну товарами та (чи) послугами, перевезення вантажів і паса жирів, торгового представництва і посередництва, оренди (лізингу), науково-технічного обміну, обміну іншими результатами творчої діяльності, спорудження промислових та інших об’єктів, ліцензійних операцій інвестицій, кредитно-розрахункових операцій, страхування, спільного підприємництва та інших форм промислової і підприємницької кооперації. М. к. а. с. приймає до розгляду також спори, віднесені до його юрисдикції в силу міжнародних договорів України. Рішення М. к. а. с. виконуються сторонами добровільно у встановлені ним строки. Якщо строк виконання в рішенні не зазначений, воно підлягає негайному виконанню. Не виконані в строк рішення виконуються відповідно до закону і міжнародних договорів. Торгово-промислова палата України затверджує Регламент М. к. а. с., порядок обчислення арбітражного збору, ставки гонорарів арбітрів та інших витрат суду, сприяє його діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України - Довідник з правознавства


Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України