МНЕМОНІЧНІ ДІЇ

Культурологічний словник

МНЕМОНІЧНІ ДІЇ (від грец. запам’ятовування) – спеціальні дії для запам’ятовування і відтворення.
МНЕМОНІЧНІ ДІЇ