Многочлен

Математика – Алгебра

Многочлен

Многочленом Називається сума кіль­кох одночленів.
Одночлени, які складають много­член, називаються його членами. Подібні доданки многочлена називають Подібними членами многочлена.
Многочлен, що є сумою одночленів стандартного вигляду, серед яких немає подібних членів, називається Многочленом стандартного вигляду.
Степенем многочлена Стандартного вигляду називається степінь одночлена, який є найбільшим серед степенів од­ночленів, що утворюють даний многочлен.
Кожний многочлен є цілим виразом.
Додавання та віднімання многочленів виконують за правилами розкриття дужок та зведення подібних доданків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Многочлен - Довідник з математики


Многочлен