Многокутники. Розв’язування задач і вправ

Урок № 47

Тема: Многокутники. Розв’язування задач і вправ

Мета. Дати означення ламаної, ввести поняття многокутника, ознайомити з видами многокутників, видами трикутників за сторонами, формувати навички застосовувати вивчений матеріал до розв’язування задач, сприяти формуванню логічного мислення, виховувати вміння самостійно аналізувати і робити висновки.

Форми роботи: самостійна робота з підручником, усне опитування “Мозковий штурм”, метод інтерактивної системи “Поміч”.

Обладнання: таблиці, лінійка,

кольорова крейда, косинець.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Ключові слова: замкнена ламана, многокутник, сторона та вершина многокутника, рівнобедрений, різносторонній та рівносторонній трикутники, периметр многокутника.

Очікуваний результат:

У процесі уроку учні зможуть:

– будувати ламану,

– позначати її,

– знаходити периметр довільного многокутника;

– вчитися оформляти записи обчислень.

Те, що я чую, я забуваю,

Те, що я бачу, я пам’ятаю,

Те, що я роблю, я розумію.

(Конфуцій)

Хід уроку

I. Актуалізація чуттєвого досвіду та сторонніх

знань учнів.

Можна провести у вигляді “Мозкового штурму”. Учні пригадують, що вони знають про ламану, многокутник, відомі види трикутників.

Цю інформацію учні заносять у зошити. Не має значення, чи правильного те, що вони записали. Бажано, щоб було записано якомога більше. Коли кожен складає список, він може поспілкуватись з сусідом по парті та обмінятися відомостями з теми, пригадали, що вони вивчали в початкових класах.

Потім учитель проводить обговорення в класі, записуючи на дошці думки учнів.

Результат може бути таким:

А). ламана:

– ланки,

– позначення.

Б). многокутники:

– трикутники,

– чотирикутники (прямокутник, квадрат).

В). периметр:

– трикутник,

– квадрат,

– прямокутник.

II. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

Метод інтерактивної системи для ефективного читання та мислення “Поміч”

Учням пропонують уважно опрацювати матеріал §16, сторінки 138-139. на полях тексту олівцем поставити позначки:

Ú – якщо прочитане підтверджує те, що учні знають

+ – прочитане несе нову інформацію

– – відрізняється від того, що учні знають чи думають

? – якщо учні зустрічають інформацію, яка їх бентежить, чи хочуть знати про це більше

Після того, як учні опрацювали тексти, пропоную їм скласти власну таблицю позначок для впорядкування інформації.

Ú

+

?

Ламана трикутник чотирикутник п’ятикутник. Периметр сума довжин усіх сторін

Замкнена ламана:

N-кутник, (n – вершин, n – сторін).

Рівнобедрений трикутник (бічні сторони, основа).

Різносторонній ∆-к – не має рівних сторін.

Рівносторонній ∆-к – усі сторони рівні

Сторони многокутника

Вершина многокутника

Многокутники замкнена ламана. Рівні фігури (якщо їх можна сумістити накладанням)

Після читання відбувається обговорення:

Що уже відоме вам? Де було підтвердження? Де поставити позначку “Ú”? Де поставити позначку “+”? Де поставити позначку “-“? Де поставити позначку “?”?

Під час обговорення матеріалу необхідно повернутись до результатів “Мозкового штурму” записати на дошці, подивитись в чому є розбіжності.

III. Осмислення об’єктивних зв’язків і взаємо-залежностей у вивченому матеріалі

Робота з підручником: стор. 140.

Перевір себе.

Учні дають відповіді на поставлені запитання.

Виконаємо разом!

Розглянути виконання завдань.

№ 751 (Усно.)

9 см; 15 дм; 18 м; 6 км.

№ 752 (Усно.)

∆АОВ, ∆АВD, ∆АОD, ∆АDС, ∆СОD, ∆DСВ, ∆АВС, ∆ВОС.

IV. Узагальнення і систематизація знань

№ 756

Ламана ABCDEF

 Многокутники. Розвязування задач і вправ

№ 758

∆АВС

АВ = 3 см

ВС = 4 см

АС – ? Р∆АВС – ?

АС = 3 см 2 мм

Р∆АВС = АВ + ВС + АС = 3 см + 4 см + 3 см 2 мм = 10 см 2 мм

 Многокутники. Розвязування задач і вправ

№ 760

Перед його розв’язанням прочитати стор 140 підручника.

Хочеш знати ще більше?

№ 761

АD = 2 см

DС = 3 см 2 мм

АВ = 2 см 6 мм

ВС = 3 см 5 мм

Р∆АВСD = АВ + ВС + СD + АD = 2 см + 3 см 2 мм + 2 см 6 мм + 3 см 5 мм = 8 см 13 мм = 9 см 3 мм

№ 762

Чотирикутник, сторони якого дорівнюють 2, 3, 4 і 10 м не існує, тому що найдовша сторона повинна бути менша від суми трьох інших його сторін 2 + 3 + 4 < 10

№ 763

Периметр Рдевятикутника = 8 см * 9 = 72 см

Ршестикутника = 72 см

Сторона шестикутника дорівнює

72 см : 6 = 12 см

Відповідь: 12 см.

№ 784

Прочитати утворені числа:

656656

565656

_656656

_565656

__91000

+656656

_565656

1222312

V. Домашнє завдання.

Вивчити §16. №757, 759, 764.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Многокутники. Розв’язування задач і вправ - Плани-конспекти уроків по математиці


Многокутники. Розв’язування задач і вправ