Множення

Математика – Алгебра

Раціональні числа

Множення

Щоб знайти добуток двох чисел із різними знаками, треба перемножити їхні модулі й поставити перед одержаним числом знак “–”.
Щоб перемножити два від’ємних числа, треба перемножити їхні модулі (тобто добуток двох від’ємних чисел є додатне число).
При зміні знака одного з множників змінюється знак усього добутку.
Якщо добуток містить парне число від’ємних множників, він є додатним числом, а якщо непарне – від’ємним.
Приклади
1) Множення

class=""/>;
2) Множення;
3) Множення;
4) Множення.
Квадрат будь-якого числа є число невід’ємне. Наприклад:
 Множення; Множення.
Тобто Множення для будь-яких значень а.
Знак куба числа збігається зі знаком самого числа. Наприклад:
 Множення;
 Множення; Множення.
Тобто, якщо Множення, то і Множення; якщо Множення, то і Множення
class=""/>.
Зверніть увагу: Множення; Множення.
Для множення раціональних чисел справджуються властивості:
переставна – Множення;
сполучна – Множення;
розподільна – Множення;
 Множення.
Для будь-якого раціонального а пра­­вильно:
 Множення; Множення;
 Множення.
Приклади
1) Множення
 Множення.
Добуток є додатним, тому що містить два від’ємних множники.
2) Множення.
3) Множення.
4) Винести за дужки спільний множник.
а) Множення;
б) Множення;
число 2 є НСД (4; 10).
Якщо буквений вираз можна записати як добуток числа й однієї чи кількох букв, то це число називають Числовим коефіцієнтом виразу. Наприклад:
 Множення, коефіцієнт 2,5;
 Множення, коефіцієнт Множення;
а, коефіцієнт 1;
 Множення, коефіцієнт Множення.
Доданки, які мають однакову буквену частину, називаються Подібними.
Щоб звести (тобто додати) подібні доданки, треба додати їхні коефіцієнти й результат помножити на спільну буквену частину.
Приклади
1) Множення
 Множення;
2) Множення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Множення - Довідник з математики