МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 0; 1. МНОЖЕННЯ НА 0; 1

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ (продовження)

Урок 124. МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 0; 1. МНОЖЕННЯ НА 0; 1

Мета: ознайомити учнів із властивістю множення на 1 і на 0, нуля на число; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати інтерес до математики.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 144, завдання 971; 972)

Завдання 971

– Кого більше залишилося в класі – хлопчиків чи дівчаток? У скільки разів більше?

Завдання 972

У скільки разів сосна вища за липу?

2. Усна лічба

Гра “Швидко і точно”

 МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 0; 1. МНОЖЕННЯ НА 0; 1

Грають три команди (3 ряди).

3. Запис виразів та обчислення їх значень

– Частку чисел 42 і 7 збільшити на 8;

– добуток чисел 4 і 8 зменшити на 9;

– різницю чисел 37 і 29 збільшити в 5 разів;

– суму чисел 17 і 15 зменшити в 8 разів.

4. Хвилинка каліграфії

– Запишіть три числа, кожне з яких ділиться на 2; на 3; на 2 і на 3.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми ознайомимося із властивостями множення на 1 і на 0, множенням нуля на число.

IV. ВИВЧЕННЯ

НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 144-145)

Завдання 973. Коментоване розв’язання завдання

Учні по черзі пояснюють завдання, працюючи в зошитах.

1) Замінюють множення додаванням за зразком та обчислюють.

2) Як можна прочитати ці записи?

1 • а = а

0 • а = 0

3) Обчислюють усно.

Завдання 974. Колективне опрацювання матеріалу

– Добутки 4 • 1 та 7 • 0 не можна замінити додаванням однакових доданків. При множенні на 1 і 0 застосовують такі правила.

– При множенні будь-якого числа на одиницю в добутку дістаємо те саме число.

– При множенні будь-якого числа на 0 у добутку дістаємо 0.

Письмове виконання завдання з коментуванням правил.

Учні знаходять значення виразів: 5 • 1 + 12; 6 • 0 + 8.

Завдання 975

Перший стовпчик – з коментуванням правил, решта прикладів – самостійно.

Завдання 976

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та план розв’язання задачі:

1) Скільки кілограмів вапна взяли для приготування суміші?

2) На скільки кілограмів менше взяли вапна, ніж піску?

Сильніші учні, скориставшись планом, самостійно записують її розв’язання у зошити. Решта учнів разом з учителем розглядають план розв’язання і визначають дії.

Завдання 977*. Колективне розв’язування задачі Аналіз умови задачі, запис скороченої умови.

1) 98 – 77 = 21 (пт.) – гусей;

2) 98 – 64 = 34 (пт.) – курей;

3) 77 – 34 = 43 (пт.) – качок.

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Порівняння виразів

 МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 0; 1. МНОЖЕННЯ НА 0; 1

2. Робота над задачею

У Тараса було 36 марок про спорт і 18 марок про космос. Він розклав їх в альбомі, по 9 марок на кожну сторінку. Скільки сторінок в альбомі заповнили марки? Розв’яжіть задачу двома способами.

 МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 0; 1. МНОЖЕННЯ НА 0; 1

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічної задачі

Розлучаючись, друзі обмінялися рукостисканнями: кожен потиснув руку кожному. Усього було 10 рукостискань. Скільки було друзів?

Розв’язання доцільно супроводжувати малюнком (див. урок 111, аналогічна задача), на якому друзі позначені точками, а рукостискання відрізками: відрізок АВ означає, що А і В обмінялися рукостисканням. Видно, що якщо друзів двоє, то рукостискання одне, якщо троє – то 3, якщо четверо, то 6, якщо п’ятеро, то 10. Якщо ж друзів більше, ніж 5, то і рукостискань буде більше, ніж 10.

Відповідь: 5.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 145, завдання 978; 979.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 0; 1. МНОЖЕННЯ НА 0; 1 - Плани-конспекти уроків по математиці


МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ 0; 1. МНОЖЕННЯ НА 0; 1