МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Розділ 2 ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ ТА ДІЇ З НИМИ

§ 9. МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Дроби, як і натуральні числа, можна множити. Наприклад, щоб знайти площу прямокутника зі сторонами 3 см і 4 см, треба помножити ці числа: 3 ∙ 4 = 12 (см2).

Але МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Тому, у квадратних дециметрах площа даного прямокутника дорівнює добутку дробів МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Оскільки 12 см2 = МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА дм2, то МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Неважко помітити, що знаменник добутку дорівнює добутку знаменників: 100 = 10 ∙ 10, а чисельник

добутку дорівнює добутку чисельників: 12 = 3 ∙ 4. У цьому й полягає правило множення дробів.

Запамятайте

Правило множення звичайних дробів

Щоб знайти добуток двох звичайних дробів, треба:

1) знайти добуток знаменників даних дробів і записати його в знаменнику добутку;

2) знайти добуток чисельників даних дробів і записати його в чисельнику добутку.

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Наприклад:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

До множення дробів, як і до множення натуральних чисел, можна застосовувати переставний і сполучний закони множення, а також розподільний закон множення відносно

додавання.

? Як помножити натуральне або мішане число на дріб?

Спочатку дане число перетворюють у неправильний дріб, а потім виконують множення за вищенаведеним правилом. Так само множать два мішані числа. Наприклад:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

? Що отримаємо в результаті множення дробу на 1?

Той самий дріб. Наприклад: МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

? Що отримаємо в результаті множення дробу на 0?

Число 0. Наприклад: МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

? Чи є такі числа, добуток яких дорівнює 1? Так.

Наприклад: МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Справді: МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Запам’ятайте!

Два числа, добуток яких дорівнює 1, називаються взаємно оберненими.

? Як записати число, обернене до даного? Для цього достатньо подати дане число у вигляді дробу і в стриманому дробі поміняти місцями чисельник і знаменник.

Наприклад, для числа МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА дістанемо обернене число МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Для натурального числа оберненим є дріб, у якою чисельник – 1, а знаменник – дане натуральне число. Наприклад, для чисел 5, 14, 29 оберненими є числа МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА відповідно.

Зверніть увагу:

– для числа 1 оберненим є число 1;

– для числа 0 оберненого числа не існує.

На практиці нерідко доводиться знаходити, яка величина припадає на частину даного числа. Ви знаєте, що це задачі на знаходження дробу від числа. Усі вони зводяться до дії множення числа на дріб. Розглянемо задачу.

Задача 1 . Мама спекла рулет завдовжки 30 см. Тетянка та Іванко зі своїм и друзями вирішили тільки трошечки покуштувати

Його, але виявилося, що не стало аж МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА рулету. Скільки сантиметрів становлять МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА довжини рулету?

Розв’язання. Довжина всього рулету дорівнює 30 см. Якщо поділити його на 6 рівних частин, то довжина однієї його частини становитиме 5 см (мал. 7). Діти з’їли 5 таких частин, тому вони з’їли 5 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА 5 = 25 (см) рулету. Такий самий результат отримаємо й тоді, коли число 30 помножимо на дріб МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА тобто: МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Отже, МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА довжини рулету становлять 25 см. Можемо сформулювати правило.

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Мал. 7

Запам’ятайте!

Правило знаходження дробу від числа

Щоб знайти дріб від числа, треба дане число помножити на цей дріб.

Дізнайтеся більше

Математичний папірус Рінда – давньоєгипетський навчальний посібник з арифметики і геометри періоду Середнього царства, переписаний близько 1650 р. до н. е. переписувачем Ахмесом на сувій папірусу завдовжки 5,25 м і завширшки 33 см (мал. 8).

Папірус було знайдено в 1858 р. У 1870 р. папірус розшифровано, перекладено і видано. Нині більша частина рукопису перебуває в Британському музеї в Лондоні, а решта – у Нью-Йорку. Папірус Рінда містить умови та розв’язання 84 задач і є найповнішим єгипетським задачником, що дійшов до нас.

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Мал. 8

ПРИГАДАЙТЕ ГОЛОВНЕ

1. Сформулюйте правило множення двох дробів.

2. Як помножити мішане або натуральне число на дріб?

3. Як знайти дріб від числа?

329′. Чи правильно, що добутком дробів МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

Є дріб:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

330′. Чи правильно, що МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

331′. Чи правильно, що МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

332′. Чи правильно, що число МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА є взаємно оберненим із числом:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

333′. Чи правильно Маринка знаходила МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА від числа 12:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

334°. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

335°. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

336°. Знайдіть значення виразу:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

337°. Знайдіть значення виразу:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

338°. Знайдіть добуток дробів:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

339°. Знайдіть добуток дробів:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

340°. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

341°. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

342°. Знайдіть помилку в обчисленнях: МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

343°. Уставте замість * таке число, щоб отримати правильну рівність:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

344 . Уставте замість * таке число, щоб отримати правильну рівність:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

345°. Знайдіть значення виразу МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА, якщо:

1)а = 2; 2)а = 3; 3)а = 4; 4)а = 6.

346°. Знайдіть значення виразу МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА, якщо:

1)6 = 9; 2)6=15; 3)6=18; 4)6 = 36.

347°. Знайдіть значення добутку МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА, якщо: 1) a = 5, d = 35; 2) d = 49; 3) a = 9, d = 45; 4) a = 3, d = 4,

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

349°. Розв’яжіть рівняння:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

350е, Знайдіть ділене, якщо дільник дорівнює МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА ,а частка – МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

351°. Знайдіть добуток, якщо перший множник дорівнює МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА а другий – МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

352°. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

, 353°. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

354°. У магазині цукерки розфасовують у невеликі упаковки по МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА кг цукерок у кожній. Скільки кілограмів цукерок міститься:

1) у 5 упаковках; 2) у 75 упаковках; 3) у 150 упаковках?

355°. Кожна сторона п’ятикутника дорівнює МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА см. Знайдіть його периметр.

356°. Знайдіть периметр квадрата зі стороною МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА см.

357°. Розв’яжіть рівняння:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

358°. Розв’яжіть рівняння:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

359°. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

360°. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

361°. Розв’яжіть рівняння:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

362°. Розв’яжіть рівняння:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

363°. Знайдіть ділене, якщо дільник дорівнює МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА а частка – МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

364°. Знайдіть добуток, якщо перший множник дорівнює МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА а другий – МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

365°. Знайдіть площу прямокутника, сторони якого дорівнюють МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

366°. Знайдіть площу прямокутника, сторони якого дорівнюють МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

367°. Дано числа: МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА Чи є серед них взаємно обернені? Якщо так, то випишіть їх.

368°. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

369°. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

370°. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

371°. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

372°. Знайдіть число, взаємно обернене з числом:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

373°. Знайдіть число, взаємно обернене з числом:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА 3)1,2; 4)2,25,

374°. Чи правильно, що МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА від числа 25 дорівнюють:

1)75; 2)25; 3)15; 4)125?

375°. Накресліть координатний промінь (одиничний відрізок – 6 клітинок зошита). Позначте на цьому промені точку МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА та точки з координатами, які дорівнюють двом, трьом, шести і дев’яти відстаням від точки А до початку координат. Які числа відповідають цим точкам?

376°. Накресліть координатний промінь (одиничний відрізок – 8 клітинок зошита). Позначте на цьому промені точку МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА та точки з координатами, які дорівнюють двом, чотирьом, п’яти і дванадцяти відстаням від точки В до початку координат. Які числа відповідають цим точкам?

377°. Знайдіть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

378°. Площа квадрата дорівнює 45 см2. Чому дорівнює площа:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

379°. Площа прямокутника дорівнює 54 см2. Чому дорівнює площа:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

380. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

381. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

382. Знайдіть значення виразу:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

383. Розв’яжіть рівняння:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

384. Розв’яжіть рівняння:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

385. Сторони прямокутника є взаємно оберненими числами. Одна з них дорівнює МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА см. Знайдіть периметр і площу прямокутника.

386. Перша сторона трикутника дорівнює МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА м, друга – у 4 рази більша, ніж перша, а третя – на МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА м менша, ніж друга. Знайдіть периметр трикутника.

387. Перша сторона трикутника дорівнює МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА м, друга – у 5 разів більша, ніж перша, а третя – на МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА м більша, ніж друга. Знайдіть периметр трикутника.

388. Перший спортсмен пробігає одне коло на стадіоні за МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА а другий – за МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА Який час витратить кожний із спортсменів, щоб пробігти 8 таких кіл?

389. Мама купила на свято 5 кг цукерок по МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА грн за кілограм та 3 кг печива по МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА грн за кілограм. Скільки грошей витратила мама?

390. Сергійко за три дні прочитав книжку, у якій 270 сторінок. За перший день він прочитав МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА книжки, а за другий – МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА того, що

Прочитав за перший день. Скільки сторінок книжки прочитав хлопчик за третій день?

391. Турист за перший день пройшов 15 км, за другий – МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА шляху, який пройшов за перший день, а за третій – МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА шляху, який пройшов за другий день. Який шлях пройшов турист за три дні? 392. Обчисліть:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

393*. Знайдіть значення добутку:

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

394*. Подайте дріб МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА у вигляді добутку трьох різних дробів. Скільки таких виразів можна скласти?

395*. Добуток цифр двоцифрового числа дорівнює 9. Якщо першу цифру числа збільшити на 5, то добуток його цифр збільшиться у МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА раза. Знайдіть це число.

396*. Обчисліть добуток числа, що дорівнює значенню виразу МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА та числа, взаємно оберненого зі значенням виразу

 МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА

397*. Довжини сторін прямокутника є взаємно оберненими числами. Сума цифр одного з них дорівнює 11. Знайдіть периметр прямокутника. Скільки випадків потрібно розглянути?

398*. Площі двох квадратів є взаємно оберненими числами. Сума однієї сторони першого й однієї сторони другого квадрата дорівнює 2,5 см. Знайдіть периметри обох квадратів.

399*. Середнє арифметичне двох взаємно обернених дробів дорівнює МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА. Знайдіть ці дроби, якщо вони нескоротні.

400*. Середнє арифметичне двох взаємно обернених дробів і числа 3 дорівнює МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА. Знайдіть ці дроби, якщо вони нескоротні.

ЗАСТОСУЙТЕ НА ПРАКТИЦІ

401. Тато вирішив перепланувати на дачі кімнату, яка мала розміри МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛАБільшу сторону він зменшив на МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА м, а меншу – збільшив на МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА м. Яка площа підлоги нової кімнати?

402. Бак має форму прямокутного паралелепіпеда з розмірами МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА Чи поміститься в цей бак 500 л бензину?

403. Підлога кімнати має форму прямокутника зі сторонами МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА м і МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА м. Скільки метрів плінтуса потрібно купити татові, щоб оздобити підлогу кімнати?

404. Для будівельних робіт татові потрібно купити МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА м2 облицювальної плитки для стін і МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА м2 плитки для підлоги. Скільки заплатить тато за всю покупку, якщо 1 м2 плитки для стін коштує 84 грн, а 1 м2 плитки для підлоги коштує 119 грн?

ЗАДАЧІ НА ПОВТОРЕННЯ

405. У дев’ятивідсотковому розчині міститься 16,2г йоду. Яка маса всього розчину?

406. Відомо, що в ящику більше за 110 і менше від 130 яблук і що кількість яблук ділиться на 12 і на 5. Скільки яблук у ящику?

407. Яку найбільшу кількість однакових букетів можна скласти зі 125 білих, 75 рожевих і 175 жовтих троянд?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА - Математика


МНОЖЕННЯ ДРОБІВ. ЗНАХОДЖЕННЯ ДРОБУ ВІД ЧИСЛА