Множення і ділення круглих чисел

 Множення і ділення круглих чисел

Мета: формування обчислювальних навичок усного множення та ділення (спосіб послідовного множення та ділення).

Дидактичні задачі. Актуалізувати вміння виконувати множення та ділення круглих багатоцифрових чисел способом укрупнення розрядних одиниць; застосовувати правила множення та ділення на розрядну одиницю; подавати круглі багатоцифрові числа у вигляді добутку числа та розрядної одиниці. Актуалізувати прийом послідовного множення при множенні на кругле число в межах 1000 на підставі правила множення

числа на добуток; перенести цей спосіб міркування на відповідні випадки обчислень в межах багатоцифрових чисел. Актуалізувати прийом послідовного множення при діленні на кругле число в межах 1000 – на підставі правила ділення числа на добуток; перенести спосіб міркування на відповідні випадки обчислень в межах багатоцифрових чисел. Формувати навички множення та ділення на круглі числа в межах багатоцифрових чисел способом послідовного множення та ділення. Зіставити задачі на спільну роботу, в яких продуктивність спільної праці знаходять дією додавання, із задачами, в яких продуктивність спільної
праці знаходять дією віднімання. Вдосконалювати навички письмового ділення на двоцифрове число; множення та ділення круглих чисел; додавання та віднімання круглих багатоцифрових чисел способом укрупнення розрядних одиниць; вміння порівнювати математичні вирази способом обчислення їх значень.

Розвивальна задача: розвивати логічне мислення учнів при перенесенні способу послідовного множення та ділення на випадки обчислень з багатоцифровими числами (№3,4); під час зіставлення задач на спільну роботу і визначення відмінності у способі знаходження продуктивності спільної праці ( №6).

Оксаночка расставь акценти на контрольную работу

ХІД УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Ви вже вмієте множити та ділити круглі багатоцифрові числа. Між тим, для множення та ділення круглих чисел є ще однин цікавий спосіб міркування. Із ним попрацюємо сьогодні. Звертаю увагу, що матеріал цього уроку дуже важливий, оскільки далі на нас чекає контрольна робота. Тож будьте уважні, працюйте сумлінно, і я впевнена, що у вас все вийде добре.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Усна лічба.

Завдання №1 із робочого зошита.

Гарний результат – 3 хвилини.

2. Усне опитування.

Усне опитування до уроку №2.

3. Актуалізація способу множення та ділення на розрядну одиницю.

Завдання №1 виконується з коментарем.

Учні пригадують відповідні правила та коментують розв’язання.

4. Актуалізація подання числа у вигляді добутку числа та розрядної одиниці.

Завдання №2 виконується з коментарем.

Звертаємо увагу на кількість нулів у круглому числі. З’ясовуємо, яка розрядка одиниця записується такою самою кількістю нулів – це другий множник. Прикриваємо стільки ж нулів у круглому числа – одержуємо перший множник.

ІІІ. ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА СПОСОБІВ ДІЇ

1. Перенесення прийому послідовного множення при множенні на кругле число на випадки множення круглих багатоцифрових чисел.

Завдання №3 виконується колективно.

Учні виконують множення 27 на 30 біля дошки: другий множник 30 замінюю добутком числа 3 та розрядної одиниці 10; 27 множу на добуток числа та розрядної одиниці; спочатку множу 27 на число 3, а потім одержаний результат – на розрядну одиницю 10; 27 * 3 = 81; 81 * 10 = 810.

27 * 30 = 27 * ( 3 * 10) = ( 27 * 3) * 10 = 81 * 10 = 810.

Зіставивши наступні добутки у стовпчику, учні помічають, що вони відрізняються лише кількістю нулів у другому множнику. Ця відмінність вплине лише на подання другого множника у вигляді добутку числа та розрядної одиниці – буде інша розрядна одиниця, а тому й інша кількість нулів наприкінці запису результату. Тому міркуємо аналогічно.

2. Первинне закріплення.

Завдання №2 із робочого зошита виконується з коментарем.

3. Перенесення прийому послідовного ділення на випадки ділення круглих багатоцифрових чисел.

Завдання № 4 виконується колективно.

Учні 270 ділять на 30, замінюючи дільник 30 добутком числа 3 та розрядної одиниці 10; ділять число на добуток, для цього це число ділять спочатку на розрядну одиницю 10, а потім одержаний результат ділять на 3; маємо 270 : 10 = 27; 27 : 3 = 9. 270 : 30 = 270 : ( 10 * 3) = (270 : 10) : 3 = 27 : 3 = 9.

Зіставивши наступні добутки у стовпчику, учні помічають, що вони відрізняються лише кількістю нулів у дільнику. Ця відмінність вплине лише на подання дільника у вигляді добутку числа та розрядної одиниці – буде інша розрядна одиниця. Тому міркуємо аналогічно.

4. Первинне закріплення.

Завдання № 3 із робочого зошита.

ІУ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Формування уміння виконувати множення і ділення багатоцифрових чисел, використовуючи прийом послідовного множення та ділення.

Завдання №4 із робочого зошита виконується з коментарем.

Завдання №5 виконується учнями самостійно.

2. Формування уміння розв’язувати задачі на спільну роботу.

Завдання №6 виконується колективно.

Учні записують задачу 1 коротко, з’ясовують, що це задача на спільну роботу. Пригадують план розв’язування задач на спільну роботу, записують її розв’язання самостійно у зошиті.

Зіставляючи задачі 2 і 1 помічаємо, що якщо в задачі 1 бабуся та матуся працювали на один й той самий результат, то в цій задачі дії бабуся та дітей спрямовані протилежно – бабуся готує, а діти випивають сік. З’ясовуємо, як ця відмінність вплине на розв’язання: у задачі 1 продуктивність спільної праці знаходили дією додавання, а в цій – дією віднімання. Учні формулюють план розв’язування задачі і записують розв’язання самостійно.

3. Вдосконалення обчислювальних навичок письмового ділення на двоцифрове число в межах 1000.

Завдання № 7 виконується учнями самостійно.

4. Формування обчислювальних навичок усного множення та ділення круглих багатоцифрових чисел.

Завдання №8 виконується учнями самостійно.

Учні обирають доцільний для кожного з випадків обчислення спосіб міркування.

5. Вдосконалення навичок додавання та віднімання багатоцифрових чисел на підставі розрядного складу числа; вдосконалення уміння порівнювати математичні вирази.

Завдання №9 виконується учнями самостійно.

6. Розвиток логічного мислення учнів.

За наявності резерву часу пропонуємо учням задачі.

У класі 25 учнів. Із них 6 учнів або не вміють грати в шашки, або в шахи. 18 учнів вміють грати в шашки, 20 – в шахи. Скільки учнів класу грають і в шашки і в шахи?

Розв’язання. Відомо, що 18 учнів грають в шашки, тому 25 – 18 = 7 учнів не вміють грати в шашки. Якщо ми із 7 – 6 = 1 учнів не вміють грати в шашки, але можуть вміти грати в шахи. Так як 20 учнів вміли грати в шахи, то 20 – 1= 19 учнів могли грати і в шахи і в шашки. Відповідь: 19 учнів.

УІІ. ПОЯСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Завдання №7 – виконати ділення письмово. Завдання №8 – виконати обчислення усно, застосувавши зручний для вас спосіб міркування.

УІІІ. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Що було на уроці важливим для вас? У чому полягає прийом послідовного множення? Послідовного ділення? Які із задач, що розв’язували на уроці, видалися складними? Чому саме? Що далося легше, ніж раніше? Розкажіть про результати власних навчальних досягнень.

Урок №47

Контрольна робота №3

Мета: з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів, які відображають знання і уміння стосовно нумерації багатоцифрових чисел; виконувати додавання і віднімання на підставі нумерації; застосовувати усні прийоми множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число; розв’язувати задачі на спільну роботу; знаходити значення виразів із змінною при заданому числовому значенні змінної; розв’язувати нерівності зі змінною.

Тип уроку: Контролю навчальних досягнень


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Множення і ділення круглих чисел - Плани-конспекти уроків по математиці


Множення і ділення круглих чисел