МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: ознайомити учнів з правилом множення і ділення числа на 10; удосконалювати обчислювальні навички, вміння розв’язувати задачі; розвивати логічне мислення, самостійність; прищеплювати інтерес до точних наук.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 150, завдання 956; 957)

Завдання 956

– Прочитайте вирази та їх значення.

Завдання 957

– Скільки кущів троянд росло на алеї?

2. Усна лічба

1) Математична “доріжка”.

– Відремонтуйте “доріжку”,

заповнюючи “ямки”.

 МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10. РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

2) Робота в парах.

Гра “Знайди прикладу пару”

Учні по черзі задають приклад на знання табличного множення і ділення. Потрібно скласти відповідний приклад, але з іншим знаком. Наприклад, заданий приклад на множення 9 • 8 = 72, відповідна пара – 72 : 9 = 8 або 72 : 8 = 9.

3. Хвилинка каліграфії

– Запишіть для добутків усі можливі множники.

12; 18; 24.

4. Математичний диктант

– Суму чисел 42 і 24 зменшити на 3.

– Різницю

чисел 15 і 6 збільшити у 5 разів.

– Знайти половину числа 8.

– Яке число більше 6 у 4 рази?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як множити і ділити число на 10.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за підручником (с. 150-151)

Завдання 958. Коментоване розв’язування завдання

Учні знаходять добуток і роблять висновок: щоб помножити число на 10, потрібно праворуч від нього дописати 0.

Завдання 959. Письмове виконання завдання з коментуванням правил

Завдання 960. Колективне опрацювання матеріалу

Учні з рівностей на множення складають рівності, що містять ділення на число 10. Роблять висновок: щоб поділити число на 10, потрібно відкинути у цьому числі 0.

Завдання 961. Колективне опрацювання матеріалу

Учні виписують числа, які діляться на 10: 21; 50; 37; 70; 40; 22; 60; 100; 30; 85; 80; 99; 90, і роблять висновок: На 10 діляться всі круглі числа.

Завдання 962. Письмове виконання завдання з коментуванням правил

Завдання 963. Робота в групах

Усне виконання завдання. Учні коментують, як виконали обчислення.

Завдання 964. Колективне розв’язування задачі

Аналіз умови задачі, запис скороченої умови.

Один учень біля дошки розв’язує і пояснює.

Завдання 965

Ознайомившись з умовою задачі, учні складають її короткий запис та самостійно розв’язують.

– Які монети можуть бути у Марійки?

2. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота над задачею

Дві бригади лісорубів мали заготовити за місяць 90 машин дрів. Перша бригада заготовила 38 машин, а друга – на 5 машин більше. Що дізнаєтеся, виконавши дії:

38 + 5 = ?

38 + (38 + 5) = ?

90 – 38 – (38 + 5) = ?

2. Геометричний матеріал

Периметр прямокутника дорівнює 24 см. Накресліть квадрат з таким самим периметром. Яка довжина сторони квадрата?

3. Офтальмологічна пауза

4. Розв’язування логічних задач

1) Знайдіть 2 числа, одне з яких у 10 разів менше від їх добутку, а друге менше від їх добутку в 4 рази. (4 і 10; 4 • 10 = 40)

2) Є монети вартістю 5 к., 10 к. і 25 к. Скількома різними способами можна заплатити 50 к.?

(5 • 10 = 50; 10 • 5 = 50; 25 • 2 = 50; 5 • 2 + 10 • 4 = 50; 5 • 4 + 10 • 3 = 50; 5 • 6 + 10 • 2 = 50; 5 • 8 + 10 = 50; 5 + 25 + 10 • 2 = 50; 5 • 3 + 25 + 10 = 50; 5 • 5 + 25 = 50. 10 способів)

3) Є залізні прути завдовжки 15 см, з яких треба нарізати цвяхи завдовжки 6; 7; 9; 10 см. Цвяхи якої довжини можна нарізати, щоб не було відходів? (6 см і 9 см)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 151, завдання 966; 977.
МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ