Множення і ділення раціональних чисел

Урок № 94

Тема. Множення і ділення раціональних чисел

Мета: встановити рівень засвоєння програмних знань та вмінь, набутих учнями протягом вивчення теми “Множення та ділення раціональних чисел”.

Тип уроку: перевірка і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Учитель знайомить учнів з умовами та вимогами до виконання завдань контрольної роботи.

II. Умови тематичної контрольної роботи

Варіант 1

1. Виконайте дії: а) -5,8 – (-6,5); б) 37,26 : (-9,2); в) 5 Множення і ділення раціональних чисел Множення і ділення раціональних чисел

class=""/>; г) -1 Множення і ділення раціональних чисел: Множення і ділення раціональних чисел.

2. Виконайте дії (36,67 + 2,9 – (-3,8)) : (-5,7) + 2,5.

3. Обчисліть найзручнішим способом Множення і ділення раціональних чисел– (-0,76) – 2,74 – Множення і ділення раціональних чисел.

4. Спростіть вираз: а) -5b – 2,4с; б) -4х + 11у + 35х – 38у; в) -7(а – 4) + 6(6 – а).

5. Розв’яжіть рівняння (15у + 24)(3y – 0,9) = 0.

6. Спростіть вираз та обчисліть його значення:

А) 0,5(1,6x – 6,4y) – 2,4(1,5x + y), якщо х = 3, у = -4,5;

Б) Множення і ділення раціональних чисел, якщо m = -10, n = -0,1.

Додаткова вправа

7. Розв’яжіть рівняння: 0,6(х + 7) – 0,5(х – 3) = -6,8.

Варіант 2

1. Виконайте дії: а)

4,6 – (-2,5); б) -25,344 : (-3,6); в) -1 Множення і ділення раціональних чисел Множення і ділення раціональних чисел; г) 1 Множення і ділення раціональних чисел : Множення і ділення раціональних чисел.

2. Виконайте дії (15,54 : (-4,2) – 2,5) – 1,4 + 1,08.

3. Обчисліть найзручнішим способом -0,77 – Множення і ділення раціональних чисел Множення і ділення раціональних чисел – 2,83.

4. Спростіть вираз: а) -8а – 2,5b; б) 23а + 1,8b – 32a – 2,4b; в) -6(х – 3) + 2(х – 5).

5. Розв’яжіть рівняння (5y + 7)(2у – 0,4) = 0.

6. Спростіть вираз та обчисліть його значення:

А) 1,5(-2,4a + 3,8b) – 1,6(2,5a – b), якщо а = 2, b = -3;

Б) Множення і ділення раціональних чисел, якщо p = -10, m = 0,1.

Додаткова вправа

7. Розв’яжіть рівняння 0,3(х – 2) – 0,2(х + 4) = -2,9.

III. Розв’язання і відповіді

Варіант 1

1. а) 37,7; б) -4,05; в) -6; г) Множення і ділення раціональних чисел.

2. Множення і ділення раціональних чисел.

3. Множення і ділення раціональних чисел– (-0,76) – 2,74 – Множення і ділення раціональних чисел = Множення і ділення раціональних чисел(-0,76 – 2,74) = Множення і ділення раціональних чисел-(-3,5) = – Множення і ділення раціональних чисел = -3.

4. а) -12bс; б) 31x – 27у; в) -13a + 64.

5. -1,6; 0,3.

6. а) 0,5(1,6х – 6,4у) – 2,4(1,5х + y) = 0,8х – 3,2y – 3,6х – 2,4y = -2,8х – 5,6y.
Якщо х = 3, у = -1,5, то -2,8-(+3) – 5,6-(-1,5) = -8,4 + 8,4 = 0.

Б) Множення і ділення раціональних чисел= -2m + n + 3,2m – 18n = 1,2m – 17n.

Якщо m = -10, n = -0,1, то 1,2-(-10) – 17-(-0,1) = -12 + 1,7 = -10,3.

7. 0,6х + 4,2 – 0,5х + 1,5 = -6,8; 0,1х + 5,7 = -6,8; 0,1х = -12,5; х = -12,5 : 0,1; х = -125.

Варіант 2

1. а) -11,5; б) 7,04; в) 1 Множення і ділення раціональних чисел; г) – Множення і ділення раціональних чисел.

2. Множення і ділення раціональних чисел.

3. -0,77 – Множення і ділення раціональних чисел Множення і ділення раціональних чисел – 2,83 = Множення і ділення раціональних чисел– (-0,77 – 2,83) = Множення і ділення раціональних чисел– (-3,6) = -1,6.

4. а) -20аb; б) -9а -0,6b; в) -4х + 8.

5. -1,4; 0,2.

6. a) l,5(-2,4a + 3,8b) – 1,6(2,5a – b) = -3,6a + 5,7b – 4a + 1,6b = -7,6a + 7,3b.
Якщо а = 2, b = -3, то -7,6 -2 +7,3 – (-7,6) = -15,2 – 55,48 = 70,68.

Б) Множення і ділення раціональних чисел= -3p + m + 2,4p – 16m = -0,6p – 15m.

Якщо p = -10, m = 0,1, то -0,6 – (-10) – 15 – (0,1) = 6 – 1,5 = 4,5.

7. 0,3х – 0,6 – 0,2х – 0,8 = -2,9; 0,1х – 1,4 = -2,9; 0,1х = -1,5; х = -1,5 : 0,1; х = -15.

IV. Підсумки уроку

Якщо дозволить час, можна перед збиранням зошитів (або попередити про це на початку уроку) попросити записати відповіді на чернетки і оголосити, давши короткі пояснення, правильні відповіді.

V. Домашнє завдання

Можна запропонувати розв’язати завдання тематичної контрольної роботи іншого варіанту або ж завдання підвищеної складності на цю ж тему:

1. Обчисліть: а) Множення і ділення раціональних чисел; б) Множення і ділення раціональних чисел; в) Множення і ділення раціональних чисел; г) Множення і ділення раціональних чисел.

2. Знайдіть значення виразу: a) -(2a – 3b) + (7a – 8b), якщо а = 0,2, b = -0,2;

Б) 1 Множення і ділення раціональних чиселX – Множення і ділення раціональних чисел – (-4), якщо х = Множення і ділення раціональних чисел.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Множення і ділення раціональних чисел - Плани-конспекти уроків по математиці


Множення і ділення раціональних чисел