МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

847. Виконай множення письмово.

23 ∙ 45 230 ∙ 45 23 ∙ 450 230 ∙ 450

848. Поясни множення 254 на 39 за кроками.

1. Знаходжу перший неповний добуток.

2. Знаходжу другий неповний добуток.

3. Обчислюю їх суму.

 МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

849. 8 150 ∙ 34 2 384 ∙ 45 354 ∙ 420

850. У Насті у 2 рази більше марок, ніж у Галинки, а разом у них 150 марок. Скільки марок має кожна дівчина?

851. Сума трьох чисел 1 700. Сума першого і другого числа – 1 164, а сума другого і третього – 1 065. Знайди ці числа. Намалюй схему для розв’язання задачі.

852.

200 ∙ (180 – 90) – (190 – 80) -100 2 944 : 4 + 2 112 : 8

30 ∙ (210 – 70) + 140 ∙ 73 1 746 : (5 + 4) ∙ 6

853.

(13 748 + 24 528) : 7 – 42 ∙ 24 800 280 : 7 + 240

73 ∙ 25 + 46 ∙ 54 – 4 309 ∙ 1 3 200 : (80 : 4) – 420 : 42

854. Маса собаки в 5 разів, або на 16 кг, більша від маси кота. Яка маса собаки і кота? Намалюй схему.

855. Скільки потрібно найменше однакових паличок, щоб скласти три п’ятикутники, у яких рівні сторони?

Зроби рисунки. Зваж, що відповідь “15 паличок” – неправильна.

 МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО - Математика


МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО