Множення. Переставна властивість множення

УРОК 43

Тема. Множення. Переставна властивість множення

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про зміст дії множення натуральних чисел, про переставну властивість множення; властивості нуля і одиниці під час множення; формування навичок множення багатоцифрових чисел.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Хід уроку

I. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Прочитати число: 360; 3 600; 30 600; 300 600.

2. Чому дорівнює сума?

1) 30 + 30 + 30 + 30;

2) 11 + 11 + 11;

3) 8 + 8 + 8 + 8 + 8.

3. Обчислити:

1) 7 + 4 –

3 – 2;

2) (7 + 4) – 3 – 2;

3) 7 + 4-(3 – 2);

4) (7 + 4)-(3 – 2).

4. 1) Знайти добуток чисел 15 і 4.
2) Збільшити число 15 у 4 рази.

Який результат ви отримали в 1 і 2 випадках?

5. Скільки квадратів зображено на рис. 77? Скільки прямокутників, відмінних від квадрата, зображено на рис. 77?

 Множення. Переставна властивість множення

6. Не обчислюючи значення виразів, знайти пари рівних:
13 – 5;

13 – (5 + 7);

5 – 13;

13 – 5 + 7;

13 – 5 – 7;

(13 – 5) + 7.

II. Повторення і систематизація знань учнів

1) Означення добутку числа а та натурального числа b, яке не дорівнює 1.

@ Оскільки дане означення знайоме

учням з початкової школи, вчителеві слід тільки домогтися засвоєння учнями двох пунктів:

– число а може бути не тільки натуральним  Множення. Переставна властивість множення;

– в означенні b ≠ 1 тому, що суму, яка складається з одного доданка, розглядати некоректно.

2) Після цього вчитель переходить до формулювання властивостей 1 і 0 під час множення. Свої пояснення вчитель супроводжує записами, які учні вносять до зошитів (рис. 78).

,

А, b – множники

А – b – добуток

Властивості:

Або:

А – 1 = а 1 – b = b

A – 0 = 0 0 – b = 0

0 – 0 = 0

M – 1 = 1 – m = m

M – 0 = 0 – m = 0

Рис. 78

@ Слід також звернути увагу учнів на властивість, яка є основою для розв’язання рівнянь вигляду а – b = 0, а саме:

Добуток двох чисел дорівнює 0, якщо хоча б один з множників дорівнює 0.

3) Переставний закон множення учні добре засвоїли в початковій школі, тому достатньо буде, лише нагадати, як він формулюється, і зробити запис його у вигляді формули:

A – b = b – a.

4) Множення багатоцифрових чисел.

@ Учитель нагадує, що в початковій школі діти навчились виконувати множення багатоцифрового числа на двоцифрове. (Щоб пригадати, як це робиться, учні виконують завдання 1.)

Завдання 1. Виконайте множення: 516 – 32; 418 – 46; 4509 – 52.

Після цього учитель пояснює, як виконувати множення “у стовпчик” багатоцифрових чисел, і учні роблять відповідні записи в зошитах.

5) Застосування дії множення натуральних чисел.

@ Наприкінці своїх пояснень учителеві слід нагадати учням, що дуже багато задач, які вони розв’язували раніше і які будуть розв’язувати в майбутньому, пов’язані саме з множенням чисел. Тому на цьому уроці учні повинні навчитися виконувати множення натуральних чисел окремо і в сукупності з іншими арифметичними діями (нагадати порядок виконання дій І і II ступеня, див. усні вправи № 3), щоб наступного уроку розглянути задачі, в яких необхідно виконувати множення.

III. Формування навичок

1. Запис суми у вигляді добутку – № 396.

2. Навички множення багатоцифрових чисел – № 397 (4-7); 399 (5-8); 401.

3. Множення натурального числа на 10, 100, 1000 та множення круглих чисел № 403 (1,3, 5).

IV. Підсумки уроку

Запитання до класу (№ 395)

1. Що називають добутком числа а та натурального числа b, яке не дорівнює 1?

2. Як у запису а – b = с називається число а? число b? число с?

3. Чому дорівнює добуток двох множників, один з яких дорівнює 1?

4. Чому дорівнює добуток двох множників, один з яких дорівнює 0?

5. Як формулюється переставна властивість множення? Як вона записується в буквеному виразі?

6. Знайти числа, які можна поставити замість *, щоб рівність була правильною:

1) 3 – * = 4 + 4 + 4;

2) * – 5 = 5;

3) 0 – * = 0;

4) 71 – * = 35 – *.

IV. Домашнє завдання

§ 3, п. 15, №№ 395 (усно); 398 (1, 3, 5,7,9); 400 (1,2); 402 (1); 404 (1-3, 5); повторення № 427.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Множення. Переставна властивість множення - Плани-конспекти уроків по математиці


Множення. Переставна властивість множення