Множення звичайних дробів

Математика – Алгебра

Множення і ділення звичайних дробів

Множення звичайних дробів

Добутком звичайних дробів є дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників цих дробів, а знаменник дорівнює добутку їхніх знаменників. (От­риманий дріб, як правило, скорочують.)
Наприклад:
 Множення звичайних дробів.
Щоб помножити дріб на натуральне число, його чисельник помножують на це число, а знаменник залишають без зміни. На­приклад:
 Множення звичайних дробів;  Множення звичайних дробів.
Іноді можна скористатися

такою властивістю: щоб помножити дріб на натуральне число, достатньо його знаменник поділити на це число, а чисельник залишити без зміни:
 Множення звичайних дробів.
Щоб виконати множення мішаних дробів, треба їх записати у вигляді неправильних дробів, а потім використати правило множення дробів. Отриманий результат слід, якщо можна, спростити. Наприклад:
 Множення звичайних дробів.
Щоб помножити мішаний дріб на натуральне число, треба помножити цілу частину мішаного дробу на це число, помножити дробову частину на це число, отримані доданки додати й спростити результат:
 Множення звичайних дробів.
Множення дробів підпорядковане переставній, сполучній і розподільній властивостям.  Множення звичайних дробів;  Множення звичайних дробів для будь-якого дробового числа а.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Множення звичайних дробів - Довідник з математики


Множення звичайних дробів