Модель динамічна

Модель динамічна – модель, яка описує розвиток явищ або процесів у часі через встановлення залежності внутрішніх змінних (параметрів) об’єкта, що моделюється, від внутрішніх і зовнішніх змінних (параметрів) попереднього періоду.
Модель динамічна