МОДЕЛЬ ГІБРИДИЗАЦІЇ ВАЛЕНТНИХ ОРБІТАЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АТОМА – ПРОСТОРОВА КОНФІГУРАЦІЯ МОЛЕКУЛ

Хімія – універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

ПРОСТОРОВА КОНФІГУРАЦІЯ МОЛЕКУЛ

МОДЕЛЬ ГІБРИДИЗАЦІЇ ВАЛЕНТНИХ ОРБІТАЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АТОМА

Характер гібридизації валентних орбіталей центрального атома і їхнє просторове розташування визначають просторову конфігурацію молекул і комплексних іонів (рис. 11).

 МОДЕЛЬ ГІБРИДИЗАЦІЇ ВАЛЕНТНИХ ОРБІТАЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АТОМА   ПРОСТОРОВА КОНФІГУРАЦІЯ МОЛЕКУЛ

Рис. 11. Гібридизація s – і р-валентних орбіталей.

Відповідно до моделі гібридизації орбіталей центрального атома молекула СO2 має лінійну форму, іон СО32- – трикутну, молекула метану СН4 – тетраедричну:

 МОДЕЛЬ ГІБРИДИЗАЦІЇ ВАЛЕНТНИХ ОРБІТАЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АТОМА   ПРОСТОРОВА КОНФІГУРАЦІЯ МОЛЕКУЛ
МОДЕЛЬ ГІБРИДИЗАЦІЇ ВАЛЕНТНИХ ОРБІТАЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АТОМА – ПРОСТОРОВА КОНФІГУРАЦІЯ МОЛЕКУЛ