Моделі лінійного програмування

Моделі лінійного програмування – математичні моделі вирішення економічних завдань, представлених у формі задач лінійного програмування. Цільова функція, зв’язки та обмеження в такій моделі виражаються у формі лінійних співвідношень.
Моделі лінійного програмування