МОЛЕКУЛЯРНІ ОРБІТАЛІ. МОЛЕКУЛА Н2

Хімія – універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

МОЛЕКУЛЯРНІ ОРБІТАЛІ. МОЛЕКУЛА Н2

Для опису розподілу електронної густини в молекулі використовують уявлення про молекулярну орбіталь. Молекулярна орбіталь – ділянка простору в молекулі, в якій можливе перебування електрона.

Знаходження електрона між атомними ядрами молекули описує зв’язуюча молекулярна орбіталь. Знаходження електрона в молекулі за атомними ядрами описує антизв’язуюча молекулярна орбіталь.

Зв’язуючі молекулярні

орбіталі позначають σз, σр, антизв’язуючі молекулярні орбіталі σ3*, σp* (рис. 4 і 5).

 МОЛЕКУЛЯРНІ ОРБІТАЛІ. МОЛЕКУЛА Н2

Рис. 4. Молекулярні σS*, σS* – орбіталі, утворені внаслідок комбінації s-орбіталей двох атомів.

 МОЛЕКУЛЯРНІ ОРБІТАЛІ. МОЛЕКУЛА Н2

Рис. 5. Енергетична діаграма s-атомних і σ-молекулярних орбіталей двохатомних молекул елементів першого періоду.

Електронна конфігурація молекули Н2:

 МОЛЕКУЛЯРНІ ОРБІТАЛІ. МОЛЕКУЛА Н2

Характер розподілу електронів по орбіталях дозволяє оцінити порядок зв’язку:

 МОЛЕКУЛЯРНІ ОРБІТАЛІ. МОЛЕКУЛА Н2


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


МОЛЕКУЛЯРНІ ОРБІТАЛІ. МОЛЕКУЛА Н2 - Довідник з хімії


МОЛЕКУЛЯРНІ ОРБІТАЛІ. МОЛЕКУЛА Н2