МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

1. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.4. МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ

Один моль – кількість речовини, у якій міститься стільки ж молекул або атомів, скільки в Карбоні 126С масою 0,012 кг.

Стала Авогадро (NА) – число атомів або молекул в 1 молі будь-якої речовини:

 МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ

Згідно із законом Авогадро 1 моль ідеального газу займає за нормальних умов

 МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ

Об’єм

 МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ

Кількість

речовини (υ) дорівнює відношенню числа молекул (N) у даному тілі до сталої Авогадро (NA), тобто до числа молекул в 1 молі речовини:

 МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ

Одиниця кількості речовини – 1 моль.

Маса одного моля речовини називається молярною масою:

 МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ

Або

 МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ

Одиниця молярної маси – 1 кг/моль.

Маса молекули (в кг) виражена через молярну масу:

 МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ

Маса тіла (в кг) виражена через масу однієї молекули і число молекул:

 МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ

Кількість речовини (в молях) дорівнює відношенню маси речовини до її молярної маси:

 МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ - Довідник с фізики


МОЛЯРНА МАСА. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ