Молярна маса

Тема 1

КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

УРОК 5

Тема. Молярна маса

Цілі уроку: увести поняття “молярна маса”; ознайомити з одиницею вимірювання молярної маси речовини; показати фізичний зміст молярної маси речовини; пояснити взаємозв’язок між кількістю речовини, масою, молярною масою.

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: керована практика, самостійна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

II.

Перевірка домашнього завдання

Керована практика. Розв’язання задач

Задача 1

 Молярна маса

2) За формулою  Молярна маса = N/NA;

 Молярна маса

Відповідь: 6 моль.

Задача 2

 Молярна маса

2) Оскільки в молекулі FeO одна молекула Феруму, то

 Молярна маса

Відповідь: 9,03 – 1023 атомів.

III. Вивчення нового матеріалу

Скільки важить 1 моль речовини?

В 1 моль міститься 6,02 – 1023 частинок речовини. Кожна частинка має певну масу.

Молярна маса – це маса 1 моль речовини, а отже, сумарна маса всіх частинок, що входять

в 1 моль цієї речовини.

Молярна маса пропорційна масі однієї молекули певної речовини. Тому числове значення молярної маси дорівнює відносній молекулярній масі для будь-якої речовини.

Молярна маса – це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до відповідної кількості речовини.

Позначається Мm.

Mm = m/ Молярна маса.

Одиниці вимірювання: кг/моль або г/моль.

Наприклад, маса 1 моль води дорівнює:

 Молярна маса

IV. Закріплення вивченого матеріалу

Знаючи масу речовини, ми можемо обчислити кількість речовини за формулою

 Молярна маса = m/Мm.

Задача 1

Обчисліть кількість речовини кисню в 64 г кисню.

 Молярна маса

 Молярна маса

Тоді:

 Молярна маса

Відповідь: 2 моль.

Задача 2

Обчисліть масу 3 моль карбон(ІV) оксиду.

 Молярна маса

 Молярна маса

Тоді:

 Молярна маса

Відповідь: 32 г.

V. Самостійна робота з взаємоперевіркою

Обчисліть масу 5 моль:

Варіант І: натрій хлориду NaCl;

Варіант II: кальцій оксиду СаО.

Після виконання завдання учні обмінюються роботами й перевірять один одного.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника, відповісти на питання, виконати вправи.

Творче завдання (домашня практика)

1. Обчисліть кількість речовини питної соди – натрій гідрогенкарбонату NaHCO3, в ложці соди масою 42 г.

2. Обчисліть масу 5 моль цукру (сахароза має формулу С12Н22О11).
Молярна маса - Плани-конспекти уроків по хімії


Молярна маса