МОМЕНТ СИЛИ. УМОВИ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ

Тип уроку: комбінований урок.

Мета: увести поняття рівноваги тіла, стійкості рівноваги, поняття моменту сили; надати учням уявлення про види простих механізмів; з’ясувати умову рівноваги важеля, ознайомити учнів з правилом моментів, показати практичну значущість отриманих знань; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Обладнання та наочність: демонстрування різних видів рівноваги тіла (моделі, вази з квітами, тринога, іграшки зі зміщеним центром тяжіння); комп’ютерні демонстрування, обладнання для експерименту з важелем, фото

птиць, ножиці, малюнки з будівництвом пірамід у Єгипті, портрет Архімеда та презентація про вченого.

Відеофрагмент: робота простих механізмів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз виконання самостійної роботи № 4

_____________________________________________________

_____________________________________________________

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Чому ручку дверей розташовують ближче до краю?

– Чому маленькі діти їздять на триколісному велосипеді?

– Поясніть вислів Архімеда “Дайте мені точку опору, і я зможу

підняти Землю”?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

– Види рівноваги.

– Стійкість рівноваги.

– Умова рівноваги тіл, які не мають осі обертання.

– Визначення важеля.

– Плече сили.

– Правило важеля.

– Момент сили.

– Додатне та від’ємне значення моменту сили.

– Правило моментів (умова рівноваги тіл, які мають вісь обертання).

Опорний конспект

 МОМЕНТ СИЛИ. УМОВИ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ

Фізична

Величина

Означення

Фізичної величини

Позначення

Фізичної величини

Формула

Властивості величини (векторна, скалярна; значення додатне, від’ємне)

Одиниці

Момент сили

 МОМЕНТ СИЛИ. УМОВИ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

– Чи можна за допомогою важеля одержати виграш у силі? Чому він дорівнює?

– Чи можна за допомогою важеля одержати виграш у переміщенні?

– Чому для різання паперу застосовують ножиці з короткими ручками та довгими лезами, а для різання листового металу – ножиці з довгими ручками та короткими лезами?

– Як Архімед збирався підняти Землю?

Розв’язування задач

1. Плечі важеля дорівнюють 5 та 30 см. На менше плече діє сила 12 Н. Яку силу треба докласти до більшого плеча, щоб урівноважити важіль? Зробіть рисунок.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. Важіль знаходиться у рівновазі. На менше плече важеля діє сила 100 Н, а на більше – 20 Н. Знайдіть довжину більшого плеча, якщо довжина меншого становить 5 см.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Вивчити конспект.

– Завдання за підручником: вивчити §§ 39; розв’язати вправу 39 письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Завдання за задачником: №№ 24.41, 24.47

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання: виконати експериментальне завдання на стор. 241 підручника

_____________________________________________________

_____________________________________________________


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


МОМЕНТ СИЛИ. УМОВИ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ - Плани-конспекти уроків по фізиці


МОМЕНТ СИЛИ. УМОВИ РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ