МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ

Екологія – охорона природи

МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ – система спостережень, оцінки та контролю за станом довкілля з метою розробки заходів щодо його охорони, раціонального використання природних ресурсів та попереджень критичних ситуацій, що можуть зашкодити здоров’ю людини, природі в цілому.
МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ