МОНОХРОМАТИЧНЕ СВІТЛО. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА – ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

6. ОПТИКА

6.1. ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Світло – це електромагнітні хвилі високої частоти, що випромінюються атомами речовини, а також частинками, які мають електричний заряд і рухаються з величезним прискоренням.

6.1.1. МОНОХРОМАТИЧНЕ СВІТЛО. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА

Світлові хвилі за їхньою частотою (довжиною хвилі у вакуумі) і сприйманням органами зору людини поділяються на видиме випромінювання, інфрачервоні та ультрафіолетові промені.

λ у вакуумі:

Видиме

випромінювання: 0,76 мкм – 0,4 мкм;

Інфрачервоні промені: 0,76 мкм – 1 мм;

Ультрафіолетові промені: 0,4 мкм – 10 нм.

Світло однієї певної частоти (довжини хвилі) називається монохроматичним світлом.

На межі поділу двох середовищ світло частково відбивається, а частково заломлюється, переходячи в інше середовище.

Заломлення світла – це зміна напряму його поширення відповідно до зміни швидкості поширення. Середовище, яке більшою мірою гальмує поширення світла (υ < с), називається середовищем оптично більшої густини.

Відношення швидкості поширення світла у вакуумі до швидкості

світла в даному середовищі називається абсолютним показником заломлення середовища:

 МОНОХРОМАТИЧНЕ СВІТЛО. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА   ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Відносний показник заломлення:

 МОНОХРОМАТИЧНЕ СВІТЛО. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА   ХВИЛЬОВА ОПТИКА

Із збільшенням кута відбивання світла збільшується частка світлової енергії, яка відбивається, і зменшується частка світлової енергії, що переходить в інше середовище.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


МОНОХРОМАТИЧНЕ СВІТЛО. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА – ХВИЛЬОВА ОПТИКА - Довідник с фізики


МОНОХРОМАТИЧНЕ СВІТЛО. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА – ХВИЛЬОВА ОПТИКА