Мореллі

Політологічний словник

Мореллі (Morelly) – представник французького утопічного комунізму XVIII ст., абат. Свої погляди грунтовно виклав у праці “Базиліада” (1753) і трактаті “Кодекс природи, або Дійсний дух її законів” (1755, вийшло анонімно). Свої уявлення про комуністичне суспільство М. викладав у формі законодавчих проектів. Він сформулював три “основні і священні” закони, з виданням яких, на його думку, має розпочатися перебудова суспільства. Перший з них скасовує приватну власність як джерело соціального зла. Другий забезпечує

усім громадянам право на працю і гарантує отримання від суспільства коштів, достатніх для достойного існування. Третій зобов’язує кожного громадянина займатися суспільно корисною працею згідно зі своїми силами, обдаруванням і віком. М. вважав, що комунізму буде досягнуто не в окремих невеликих суспільствах, а в масштабі цілої країни з централізованим обліком і розподілом праці та її продукту. Такій державі нема чого вести загарбницькі війни, у неї відсутні грабіжницькі інстинкти. Майже невідомий сучасникам М. справив значний вплив на формування поглядів Г. Бабефа, а також французьких утопічних
соціалістів першої половини XIX ст.

Морелли. Кодекс природы, или Истинный дух законов. – М.; Л., 1923; 1956; Волгин В. П. Революционно-демократическая идеология и утопический социализм во Франции XVIII века. – М., 1989; Волгин В. П. Французский утопический коммунизм. – М., 1979; Волгин В. П. Коммунистическая теория Морелли // Морелли. Кодекс природы, или Истинный дух ее законов. – M.; П., 1956; Капто А. С. Энциклопедия мира. – М., 2002.

А. Кудряченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Мореллі - Довідник з політології


Мореллі