Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови

МОРФОЛОГІЯ І ОРФОГРАФІЯ

§6. Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови

Морфологія – розділ науки про мову, в якому вивчаються частини мови, їхні граматичні ознаки і способи словозміни.

Частини мови – це групи слів, об’єднаних за загальним значенням, граматичними ознаками, способами словозміни.

Які частини мови ви вже вивчали?

51. Прочитайте вірш Грицька Бойка. Скажіть, чим відрізняються самостійні частини мови від службових.

Є частини в нашій мові

Самостійні і службові.

В самостійних є питання,

Різні

форми спілкування.

А службові – лиш службові,

Що між речень та при слові.

Знать їх треба дуже-дуже

І тобі, мій любий друже.

Г. Бойко

Усього частин мови – десять. Вони поділяються на самостійні та службові. Самостійні частини мови мають лексичне і граматичне значення, а службові – лише граматичне.

52. Розгляньте схему. Назвіть самостійні і службові частини мови.

 Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови

53. Прочитайте виразно вірш Дмитра Білоуса. Скажіть, як визначає поет значення кожної частини мови.

Іменник! Він узяв собі на плечі велике діло – визначати речі…

Ну,

а візьмімо назву – дієслово, само підказує, що діє слово!

Прикметник дасть іменнику-предмету якусь його ознаку чи прикмету.

Числівник може визначить тобі число речей, порядок при лічбі.

А поспитай звичайного займенника, за кого він у мові? За іменника!

(Хоч може цей наш скромний посередник замінювать числівник і прикметник.)

Прислівник звик, незмінюваний в мові, ознаки різні виражать при слові.

Сполучник каже: скромну роль я маю, але слова я в мові сполучаю.

І частка мовить: слово я службове, але людині чесно я служу…

А вигук може пролунать, як дзвін, у мові, мабуть, найщиріший він!

Д. Білоус

54. Попрацюйте в парах. Назвіть російські відповідники назв частин мови.

55. І. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Підкресліть службові частини мови.

Між д..рев видно охайно вив..ршене дрібними гілочками гніздо темно-бурих лісових мурашок. Перед нами ціла д..ржава, в якій свої порядки, закони. Мурахи вражають своєю працьовитістю. Їм не потрібні машини, бо мають досить сили, щоб переносити вантаж, який у багато разів пер..вищує

Власну вагу.

Мурахи – надійні зах..сники наших садів і лісів. Одна колонія таких санітарів знищує за день близько кілограма лял. люк жуків та м..теликів (Із календаря).

II. Які б кадри ви зняли в лісі? У відповіді використовуйте якнайбільше прикметників.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови - Українська мова


Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови