Мотив соціальний

Мотив соціальний – усвідомлене людиною спонукання до діяльності, що грунтується на системі соціальних відносин. У вузькому значенні – це відносини з приводу формування класів, соціальних верств і груп, їх взаємодії; у широкому – сукупність усіх підсистем суспільних відносин (відносин економічної власності, правових, політичних та ін.) у їх взаємодії. М. с. у широкому значенні формується на різних етапах історичного розвитку. В них водночас трансформуються потреби суспільства, народу, окремого класу, різних соціальних прошарків, трудових

колективів. Найпотужніші М. с., що грунтуються на відносинах економічної власності, формуються в суспільстві, що базується на різних типах (приватній, колективній, суспільній), формах власності, їх оптимальному поєднанні, за переважання трудової колективної власності. М. с., що грунтується на правових відносинах, залежить від досконалості права власності, відображення в ньому оптимального співвідношення різних типів і форм власності, здатності законодавчих органів влади своєчасно вдосконалювати їх відповідно до потреб системи продуктивних сил, насамперед людини. М. с., що грунтується на соціальних
відносинах у вузькому значенні, залежить від класової структури суспільства, наявності відносин підкорення та експлуатації одним класом, соціальною групою іншої або суперечностей між ними, що розвиваються в неантагоністичних формах (передбачають єдність, протилежність і суперечність без переростання у соціальний конфлікт). Наймогутніші М. с. виникають і розвиваються в суспільстві, де абсолютно переважає середній клас, а доходи класів формуються здебільшого на основі трудової діяльності, справедливої винагороди.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Мотив соціальний - Економічний словник


Мотив соціальний