МОТИВАЦІЯ

Культурологічний словник

МОТИВАЦІЯ (франц. спонука) – спонукання, яке спричиняє активність організму і визначає її спрямованість. М. – система мотивів, яка визначає конкретні форми діяльності або поведінки людини. Всебічне розкриття причин, якими пояснюється та чи інша поведінка людини, її дії і вчинки, неодмінно передбачає аналіз тих психологічних моментів, якими вони визначаються, тобто аналіз сукупності мотивів, якими зумовлено конкретну поведінку. Є різні форми М. залежно від змісту і психічної сутності мотивів, що спонукають поведінку людини в різних випадках діяльності(праця, навчання, гра, спорт) або в процесі спілкування з іншими людьми в різних ситуаціях соціального життя. У кожної людини є відносно стійка система мотивів, яка усталилася в процесі її життя. На різних вікових етапах М. людини відзначається специфічними особливостями, пов’язаними зі зміною провідних видів діяльності і соціальної ситуації розвитку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


МОТИВАЦІЯ - Культурологічний словник


МОТИВАЦІЯ